Tìm theo: 
Stt Văn bản Tải về
1. Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019
2. Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
3. Thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích, nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2017 -PL 2561
4. Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện ba tháng cao điểm "Đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
5. Thông tri hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
6. Đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
7. V/v công nhận chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa
8. Quyết định về việc công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tây khoá XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
9. Quyết định về việc công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Long khoá XVII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
10. Quyết định về việc công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh khoá X, nhiệm kỳ 2014 - 2019
11. Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 -2019
12. Kế hoạch tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư nhân kỷ niệm 84 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014)
13. Hướng dẫn tổ chức thực hiện "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2014
14. Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
15. Quyết định V/v kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
16. Quyết định V/v kiện toàn Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi
17. Quyết định V/v kiện toàn Ban vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tỉnh Quảng Ngãi
18. Quyết định V/v củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
19. Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng Sáng kiến Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
20. Công văn V/v rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 13, HĐND tỉnh khoá XI
  1    2    3    4    5