Tìm theo: 
Stt Văn bản Tải về
1. Hướng dẫn nâng cao chất lượng mô hình "Khu dân cư 6 không" trong CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong giai đoạn mới gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
2. Thông báo V/v chia Cụm thi đua, phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ theo dõi các Cụm thi đua
3. Công văn V/v phối hợp thực hiện xử lý tình trạng tiêu cực trên một số tuyến giao thông đường bộ
4. Thông báo V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
5. Công văn V/v phối hợp tăng cường tuyên truyền về Đại hội VIII MTTQ Việt Nam
6. Công văn V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
7. Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
8. Kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn tự kiểm tra việc thực hiện CVĐ "Ngày vì người nghèo" và công tác cứu trợ năm 2014
9. Công văn v/v tiếp tục thực hiện Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh
10. V/v khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện mô hình "Khu dân cư 6 không"
11. Hướng dẫn nội dung xây dựng, nhân rộng mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hoà xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường" năm 2014
12. Báo cáo công tác Mặt trận tháng 10/2013
13. Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
14. Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo trong hệ thống Mặt trận năm 2013
15. Hướng dẫn công tác phong trào năm 2013
16. Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
17. Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh năm 2013
18. Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố năm 2013
19. Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua xe ôtô 01 cầu loại 5 chỗ ngồi
20. V/v đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2012
   1    2    3    4