Tìm theo: 
Stt Văn bản Tải về
1. Thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích, nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2017 -PL 2561
2. Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện ba tháng cao điểm "Đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
3. Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 -2019
4. Nghị quyết số 04/NQ-MT ngày 31/10/2011 của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi khoá XII
5. Quy chế số 01/QC-MT ngày 17/7/2009 của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2009 - 2014)
6. Chương trình số 01/CTTK-MT ngày 17/7/2009 của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi khóa XII - nhiệm kỳ 2009 - 2014
7. Đề án số 03/ĐA-MT ngày 13/7/2011 của Ủy ban MTTQVN tỉnh về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
8. Chương trình số 04/CTr-MT ngày 13/7/2011 của Ủy ban MTTQVN tỉnh về Chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII