Tìm theo: 
Stt Văn bản Tải về
1. Kế hoạch Vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2021
2. V/v triển khai tuyên truyền thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”
3. V/v triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên
4. Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019
5. Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
6. V/v công nhận chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa
7. Quyết định về việc công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tây khoá XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
8. Quyết định về việc công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Long khoá XVII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
9. Quyết định về việc công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh khoá X, nhiệm kỳ 2014 - 2019
10. Kế hoạch tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư nhân kỷ niệm 84 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014)
11. Hướng dẫn tổ chức thực hiện "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2014
12. Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
13. Quyết định V/v kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
14. Quyết định V/v kiện toàn Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi
15. Quyết định V/v kiện toàn Ban vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tỉnh Quảng Ngãi
16. Quyết định V/v củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
17. Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng Sáng kiến Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
18. Công văn V/v rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 13, HĐND tỉnh khoá XI
19. Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong Quý IV năm 2014
20. Kế hoạch kiểm tra kết quả triển khai thực hiện điểm các chương trình phối hợp được lồng ghép trong CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" năm 2014
  1    2    3    4