Tìm theo: 
Stt Văn bản Tải về
1. Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019
2. Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
3. V/v công nhận chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa
4. Quyết định về việc công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tây khoá XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
5. Quyết định về việc công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Long khoá XVII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
6. Quyết định về việc công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh khoá X, nhiệm kỳ 2014 - 2019
7. Kế hoạch tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư nhân kỷ niệm 84 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014)
8. Hướng dẫn tổ chức thực hiện "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2014
9. Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
10. Quyết định V/v kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
11. Quyết định V/v kiện toàn Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi
12. Quyết định V/v kiện toàn Ban vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tỉnh Quảng Ngãi
13. Quyết định V/v củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
14. Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng Sáng kiến Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
15. Công văn V/v rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 13, HĐND tỉnh khoá XI
16. Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong Quý IV năm 2014
17. Kế hoạch kiểm tra kết quả triển khai thực hiện điểm các chương trình phối hợp được lồng ghép trong CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" năm 2014
18. Công văn V/v hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014
19. Chương trình công tác toàn khoá của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khoá XIII, nhiệm kỳ 2014 -2019
20. Hướng dẫn thực hiện Dự án 6 về "Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánhgiá thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm" trên địa bàn tỉnh từ nay đến hết năm 2015
  1    2    3    4