Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5368429
Đang trực tuyến: 43
   Tiêu điểm
Nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận
Phát huy vai trò tự quản của nhân dân, trên cơ sở thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư
Phát huy trí tuệ của nhân dân trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận
Mặt trận huyện Đức Phổ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo Phổ An
MÔ HÌNH “QUÂY HÀNG KHÔNG GIÁ” HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO XÃ BÌNH THỚI, HUYỆN BÌNH SƠN
Phát huy trí tuệ của nhân dân trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận
Từ khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có hiệu lực (2015), hoạt động phản biện xã hội được tăng cường và phát huy trí tuệ của nhân dân, các trí thức tiêu biểu vào công việc chung của đất nước. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này. Bài viết đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.
24-06-2019   |   Xem chi tiết
Vai trò của MTTQ Việt Nam trong chế độ chính trị dân chủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo
(Mặt trận) - Trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền của xã hội chủ nghĩa, vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước được xem là một trong các yếu tố bảo đảm cơ chế tổ chức lao động thực hiện quyền lực nhà nước. Bài viết làm rõ, trong các lực lượng tham gia giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước tại Việt Nam hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội có vai trò như thế nào.
27-05-2019   |   Xem chi tiết
3.518 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội
27-05-2019   |   Xem chi tiết
Vai trò của MTTQ Việt Nam trong chế độ chính trị dân chủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo
Trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền của xã hội chủ nghĩa, vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước được xem là một trong các yếu tố bảo đảm cơ chế tổ chức lao động thực hiện quyền lực nhà nước. Bài viết làm rõ, trong các lực lượng tham gia giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước tại Việt Nam hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội có vai trò như thế nào.
13-05-2019   |   Xem chi tiết
Một số giải pháp nâng cao chất lượng phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam
(Mặt trận) - Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã được tăng cường trong những năm gần đây, trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm và có tác động thực tế, thậm chí có nơi xem phản biện xã hội là hoạt động đột phá của Mặt trận và các tổ chức thành viên, để thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay.
26-04-2019   |   Xem chi tiết
Thực trạng, những vấn đề đặt ra hiện nay trong hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam
(Mặt trận) - Để phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nay, phản biện xã hội được xem là công cụ, kênh thông tin quan trọng và không thể thiếu giúp cấp ủy, chính quyền đưa ra các quyết định đúng đắn, hợp lòng dân. Phản biện xã hội ở nước ta thời gian qua đã được thực hiện trên thực tế và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền. Tuy nhiên, thực tế công tác phản biện xã hội còn nhiều hạn chế. Vừa qua Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, đề ra nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới. Để giúp cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp và nhân dân hiểu rõ hơn nội dung này, bài viết làm rõ hơn thực trạng, những vấn đề đặt ra trong hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
21-03-2019   |   Xem chi tiết
Kết quả và một số kinh nghiệm về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2019
(Mặt trận) - Giám sát và phản biện xã hội đã trở thành một hoạt động thường xuyên, trọng tâm và có tác động thực tế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nơi được xem là hoạt động đột phá của công tác Mặt trận, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Do đó, việc thường xuyên rút kinh nghiệm, tìm các giải pháp có tác dụng thiết thực và hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội được xem là nhiệm vụ quan trọng.
04-03-2019   |   Xem chi tiết
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
09-01-2019   |   Xem chi tiết
Hội đồng tư vấn giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh họp rà soát, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri.
21-11-2018   |   Xem chi tiết
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh An phối hợp với HĐND xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 2 cấp tại xã Thanh An.
15-10-2018   |   Xem chi tiết
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"