Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3545292
Đang trực tuyến: 44
   Tiêu điểm
Bàn giao nhà cho người nghèo ở Phổ An, huyện Đức Phổ
Huyện Sơn Tịnh bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Trà Bồng khám, cấp thuốc, tặng quà cho Người cao tuổi
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH SƠN TỔ CHỨC NGHIỆM THU BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO HỘ NGHÈO
Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: KẾT THÚC TỐT ĐẸP CHUYẾN ĐI HỌC TÂP KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HÀN QUỐC.
Ngày đưa:  30/09/2011 10:11:07 PM
Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                              Quảng Ngãi, ngày  10 tháng 8 năm 2011
              
LỜI KÊU GỌI
CỦA UỶ BAN MTTQVN TỈNH VỀ ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN
BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG THỜI KỲ MỚI
 
 
            Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thân mến!
          Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, Chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chức năng đã tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc có tính chất đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Hướng đến "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày 19/8, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh ra sức phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; mỗi người tuỳ vào vị trí, công việc của mình cần làm một việc cụ thể, thiết thực, góp phần vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Mỗi hộ gia đình, cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an phát hiện, xử lý kịp thời hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các hành vi tội phạm. Lấy tiêu chí giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội làm tiêu chí bình xét gia đình, khu dân cư, thôn, tổ dân phố văn hoá.
Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong Chương trình phối hợp thống nhất hành động. Đặc biệt, nhân dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11) hàng năm cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền và đánh giá kết quả thực hiện phong trào; biểu dương kịp thời những cá nhân, gia đình, tập thể điển hình tiêu biểu trong phong trào; chủ động, sáng tạo tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch với Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; nhất là Đề án "Phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư". Qua đó tạo chiều sâu và tính bền vững của phong trào. Trong quá trình thực hiện cần coi trọng phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; chú trọng đối với các địa bàn trọng yếu; đồng thời nhân rộng các mô hình thực hiện có hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
            Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tin tưởng với quyết tâm cao của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng sâu rộng của các tầng lớp nhân dân, "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhất định sẽ đạt được kết quả to lớn, làm nền tảng cho việc thực hiện các phong trào lâu dài và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
            Chào thân ái và quyết thắng!
                                                   UỶ BAN MTTQVN TỈNH QUẢNG NGÃI
 
   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"