Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 9386077
Đang trực tuyến: 36
   Tiêu điểm
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN BÌNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026
Trao tặng đồ dùng khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai
Nghĩa Hành: Trao học bổng khuyến tài cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đưa:  27/12/2014 01:44:07 PM
Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động dân số kế họach hóa – gia đình năm 2014 ở huyện Bình Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-MTTQ-BTT ngày 04/6/2014 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi về triển khai chương trình vận động toàn dân tham gia thực hiện chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình năm 2014, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tuyên truyền vận động toàn dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chủ trương chính sách về lĩnh vực Dân số - KHHGĐ. Đưa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số - KKHGĐ là một trong những nội dung quan trọng của MTTQ các cấp trong huyện, nhằm góp phần ổn định dân số, nâng cao chất lượng giống nòi. Đưa tiêu chí không sinh con thứ 3 trở lên vào hương ước của thôn, xem đây là một trong những tiêu chí xét, đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “KDC tiên tiến” hàng năm.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dân số - kế họach hóa gia đình huyện, hướng dẫn Mặt trận cơ sở và cán bộ làm công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, cộng tác viên chương trình Dân số - KHH gia đình của xã, thị trấn và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức được 103 buổi tuyên truyền, lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, KDC “6 không” trong các buổi sinh hoạt ở khu dân cư, sinh họat của các chi, tổ hội, có 5.941 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ trong các đợt tổ chức truyền thông, lồng ghép dịch vụ DS-KHHGĐ, các đợt hưởng ứng kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7), Tháng hành động quốc gia về Dân số. Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ở 02 xã điểm là Bình Châu và Bình Hải, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhân rộng mô hình ở 03 xã là Bình Mỹ, Bình Minh và Bình Thuận.

Chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn phối hợp tổ chức ra mắt 02 xã đăng ký không có người sinh con thứ 3 trở lên tại Bình Phú và Bình Dương; ra mắt 10 thôn, nâng tổng số xã, thôn, KDC  đã ra mắt đăng ký không sinh con thứ 3 trở lên trong toàn huyện đến nay là: 03/25 xã, thị trấn; 32/108 thôn, TDP và 411/411 KDC. Đến nay toàn huyện có 348/411 KDC không có người sinh con thứ 3 trở lên (tăng 23 KDC so với năm 2013).

Qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện kế họach hóa gia đình, gia đình ít con,; không phân biệt con trai, con gái,; ngăn ngừa việc lựa chọn giới tính thai nhi, thực hiện bình đẳng giới ...Vì vậy, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức 0,793%. Việc xây dựng mô hình khu dân cư, thôn, xã  đăng ký không sinh con thứ 3 trở lên đã góp phần vào việc giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn huyện./

(Huỳnh Thị Hồng – PCT Ủy ban

MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn)

   Các tin,bài khác  
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"