Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7886309
Đang trực tuyến: 144
   Tiêu điểm
Đức Phổ: Cháu bé dành dụm tiền ăn sáng ủng hộ phòng, ngừa Covid-19
Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC RA NGOÀI KHI CÓ LỆNH CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI?
TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG: CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG ĐỂ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19
TIẾP NHẬN 150 TRIỆU ĐỒNG VNPT QUẢNG NGÃI ỦNG HỘ PHONG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày đưa:  25/04/2019 04:02:23 PM
Tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024

 Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sau khi được quán triệt các nội dung tại Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội của cấp mình dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy cùng cấp và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; chuẩn bị nội dung văn kiện trình đại hội, nhân sự Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực khóa mới, nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và tiến hành tổ chức đại hội.

Toàn tỉnh có 16 xã, phường, thị trấn được chọn tổ chức Đại hội điểm (trừ Lý Sơn); trong đó, 10 huyện chọn 01 đơn vị và 03 huyện, thành phố (Bình Sơn, Ba Tơ, thành phố Quảng Ngãi) chọn 02 đơn vị để tổ chức Đại hội điểm. Tính đến ngày 26/02/2019, 16 đơn vị Đại hội điểm cấp xã đã hoàn thành. Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm cấp xã, 168 đơn vị còn lại chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu và thực hiện đúng quy trình, quy định nhằm đảm bảo cho sự thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã.

Nội dung các văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ, có sự tham gia góp ý rộng rãi nên được thống nhất cao khi trình ra Đại hội. Trong đó, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đánh giá sát đúng tình hình nhân dân, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Chương trình hành động nhiệm kỳ mới đã bám sát Nghị quyết đại hội Đảng cùng cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Mục tiêu, nhiệm vụ gắn liền với đổi mới phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ qua đã đánh giá ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Báo cáo tham luận được quan tâm chuẩn bị, chủ đề và nội dung từng báo cáo đã minh họa sinh động về tình hình và kết quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII), góp ý các dự thảo văn kiện đại hội MTTQ cấp mình và dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ cấp huyện theo đúng hướng dẫn.

Tại Đại hội ở 184 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã hiệp thương dân chủ cử 6.587 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã khóa mới với số lượng, cơ cấu thành phần đúng quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam hiện hành, được sự đồng thuận cao. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã khóa mới thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương với cơ cấu hợp lý, tỷ lệ nữ 24,47%, tôn giáo 2,29%, dân tộc 27,5%; tỷ lệ người ngoài đảng đạt yêu cầu 28,24% theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn khóa mới đã tiến hành hiệp thương cử 183/184 Chủ tịch (riêng phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi khuyết chức danh Chủ tịch); trong đó, 109 Chủ tịch là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, 58 Chủ tịch là Đảng ủy viên, đặc biệt có 16 đơn vị cấp xã ở 7 huyện, thành phố (Sơn Tịnh, Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà và thành phố Quảng Ngãi) thực hiện mô hình Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã theo Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy “thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Hội nghị cũng đã hiệp thương cử 263 Phó Chủ tịch (105/184 xã có 01 Phó Chủ tịch, 79/184 xã có 02 Phó Chủ tịch) và 201 Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Ban Thường trực khóa mới có trình độ chuyên môn Đại học: 314; Cao đẳng, trung cấp: 251, trình độ lý luận chính trị Cao cấp: 04, Trung cấp: 405,  Sơ cấp: 196, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trên các trục đường chính và khu vực tổ chức Đại hội được trang trí cây cảnh, hoa tươi, cờ, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu hành động, tranh ảnh về hoạt động của MTTQ và truyền thanh trực tiếp khai mạc Đại hội tại địa phương.

Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp; sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; sự tích cực chuẩn bị chu đáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; sự quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ tích cực của chính quyền, các ngành, các tổ chức thành viên cùng cấp và sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân địa phương, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã đã diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành và đạt kết quả theo tinh thần Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Lê Thị Kim Hoa

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"