Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7886125
Đang trực tuyến: 140
   Tiêu điểm
Đức Phổ: Cháu bé dành dụm tiền ăn sáng ủng hộ phòng, ngừa Covid-19
Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC RA NGOÀI KHI CÓ LỆNH CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI?
TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG: CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG ĐỂ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19
TIẾP NHẬN 150 TRIỆU ĐỒNG VNPT QUẢNG NGÃI ỦNG HỘ PHONG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày đưa:  13/05/2019 07:41:03 PM
Khẳng định vai trò hiệp thương của Mặt trận các cấp với các tổ chức thành viên

 (Mặt trận) - Chiều 13/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài, cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam.

 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là một nội dung rất quan trọng, chính vì vậy, việc tổ chức lấy ý kiến dân chủ, rộng rãi, công khai trong các tổ chức thành viên; các hội đồng tư vấn; các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, đại biểu dân tộc, tôn giáo; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ góp phần giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoàn thiện văn kiện để trình Đại hội vào ngày 19/9/2019.

Bám sát những vấn đề trong thực tiễn

Tại Hội nghị, đã có 14 ý kiến cụ thể, xác thực, bám sát vào tình hình thực tế của các đại biểu tham dự nhằm góp phần hoàn thiện báo cáo chính trị trước Đại hội.

 

Đề cập đến việc đánh giá các giai cấp, bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước cho rằng, dự thảo văn kiện mới đánh giá các giai cấp mạnh về số lượng, nhưng chất lượng thế nào thì chưa thấy nêu.

“Ví dụ đội ngũ công nhân thì phải chỉ rõ giai cấp công nhân Việt Nam mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào. Cái yếu nhất của giai cấp công nhân là vai trò lãnh đạo của giai cấp và trình độ năng lực. Phải đánh giá hiện nay có một bộ phận đạo đức xuống cấp, một bộ phận vẫn lười học, lười phấn đấu”, bà Nguyễn Thị Doan nói.

Vì thế, trong góp ý về phần mục tiêu của văn kiện, bà Nguyễn Thị Doan cho rằng: cần phải xác định lại mục tiêu đổi mới toàn diện theo các nghị quyết của Trung ương về văn hóa, kinh tế và giáo dục.

Trích dẫn Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII và Nghị quyết 29 về đổi mới toàn diện giáo dục, bà Nguyễn Thị Doan cho biết: “Các nghị quyết có ý rất rõ rằng: Phát triển kinh tế phải dựa vào kinh tế tri thức và kinh tế xanh. Tuy nhiên, từ đó tới nay việc triển khai kinh tế tri thức là rất yếu, chưa có biện pháp đủ mạnh… Chính vì vậy kinh tế tri thức là phải tăng cường học tập, học suốt đời, học hàng ngày để dung nạp tri thức, bồi đắp tri thức, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Không học tập thì luôn luôn tụt hậu”.

Đồng tình với việc phát huy dân chủ ở cơ sở của MTTQ các cấp trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Doan cho rằng, MTTQ đã có nhiều đổi mới và có nhiều hoạt động sâu sát trong thực hiện quy chế cơ chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Doan cũng cho biết, thực tế hiện nay, ở một số nơi, việc thực hiện giám sát chưa hiệu quả, những nơi có điểm nóng vẫn chưa được phát hiện, việc tiếp xúc cử tri ở một số địa phương còn theo kiểu dân chủ đại diện, có những điểm nóng tự phát bùng phát trong nhân dân nhưng các cấp ở địa phương không kịp thời nắm bắt và bị động trong xử lý tình huống, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận chưa thực sự được phát huy,…

“Tôi đề nghị bổ sung thêm từ chưa toàn diện đối với việc triển khai giám sát, phản biện ở một số nơi, từ nguyên nhân này nên mới có tình trạng ở những địa phương chưa phát hiện kịp thời tình trạng gian dối, giả tạo hồ sơ... để có tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời những vấn đề đó”, bà Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Đồng tình với ý kiến này, ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý Việt Nam đã đề xuất cần tăng thêm vai trò phản biện xã hội cho tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Vấn đề cải các thủ tục hành chính cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội về thực hiện thủ tục hành chính ở các bộ, ngành, địa phương.

Về công tác phản biện của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch LĐLS Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cũng cho rằng: Cần phải phân định rõ giữa giám sát và phản biện. Lâu nay hai công tác này có phần chưa rõ. Theo ông Thịnh, giám sát là công tác xem xét việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước đã ban hành. Còn phản biện là công tác góp ý, đưa ra ý kiến đóng góp cho các chính sách, pháp luật đang trong thời gian lấy ý kiến.

“Phải phân định rạch ròi như thế thì MTTQ Việt Nam mới xây dựng được một kế hoạch cụ thể cho nhiệm kỳ tới”, ông Thịnh nói.

Phải thực chất

Góp ý dự thảo báo cáo chính trị, ông Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho rằng, đại đoàn kết toàn toàn tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam, là động lực, là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính vì vậy, báo cáo chính trị cần khẳng định rõ, trong 5 năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và lớn mạnh, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Theo ông Hữu Thỉnh, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần nhấn mạnh về vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là truyền thống yêu nước của các tầng lớp nhân dân.

Một trong những vấn đề mà Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật trăn trở chính là việc đưa Nghị quyết 33 NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước vào cuộc sống.

"Chúng ta không chỉ xây dựng kinh tế - xã hội cần quan tâm xây dựng con người, chú trọng đến văn hóa, đạo đức xã hội". Ông Hữu Thỉnh đề nghị.

Ông Hữu Thỉnh cũng khẳng định, dự thảo cần khẳng định các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước triển khai trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động, sáng tạo của nhân dân và chung sức của cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, phát huy những mỹ tục mới của dân tộc.

 
 

Tại Hội nghị, các ý kiến đại biểu cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát triển 5 chương trình hành động đã và đang triển khai theo hướng xác định rõ hơn về mục tiêu, bổ sung những nội dung, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Mỗi chương trình đều có các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cơ bản để thực hiện.

 

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, chương trình 3 của MTTQ Việt Nam cần làm rõ hơn những nội dung giám sát, phản biện xã hội. Để phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội hiệu quả, cần có những chương trình giám sát độc lập của Mặt trận. Đặc biệt phải có cơ chế, nguồn lực để chủ động trong sử dụng chuyên gia, Hội đồng tư vấn trong triển khai các chương trình giám sát.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận cần đưa ra giải pháp ứng dụng CNTT để đánh giá sự hài lòng của người dân, những phản ứng tức thời của người dân đối với những vấn đề nổi cộm ở cơ sở.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là những ý kiến quan trọng, tâm huyết giúp cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, các đại biểu tham dự đã có sự nhất trí cao với chủ đề, tiêu đề của Đại hội và vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung trong báo cáo chính trị đã khái quát được những vấn đề cụ thể, đảm bảo tính ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và xuất phát từ những vấn đề thực tế trong triển khai nhiệm vụ.

“Báo cáo chính trị đã thể hiện rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện và là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân của Mặt trận thông qua việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời ý kiến nhân dân tới Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành liên quan”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận các cấp là phối hợp hiệp thương với các tổ chức thành viên trong triển khai hiệu quả các chương trình giám sát, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tập trung vào việc phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân theo hướng dân biết, dân làm, dân kiểm tra nhằm đảm bảo xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân.

Bên cạnh đó, việc nắm bắt tình hình nhân dân cần kịp thời hơn, đầy đủ hơn, chân thực hơn và có chính kiến trong những vấn đề nóng phát sinh trên địa bàn, từ đó đảm bảo việc thực hiện giám sát quyền lực và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại mỗi địa phương.

 

Đến nay, cả nước đã hoàn thành Đại hội cấp xã; cấp huyện có 302/712 huyện (đạt 42,41%) tổ chức Đại hội; 11 tỉnh, thành phố đã hoàn thành xong Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, đó là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, TP. Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Giang, Hậu Giang, Lào Cai, Ninh Thuận, Phú Yên, Tiền Giang, Trà Vinh. Tiến độ tổ chức Đại hội đang được khẩn trương thực hiện; về cơ bản, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các cấp được tiến hành bảo đảm hướng dẫn của Trung ương.

Ngày 10/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên tổ chức Đại hội. Hiện có 14 tỉnh đã được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh (Nguồn:www.tapchimattran.vn)

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"