Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 8408720
Đang trực tuyến: 161
   Tiêu điểm
Đoàn công tác Trung ương khảo sát thực tế về kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới ở huyện Tư Nghĩa
CHI BỘ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NGHĨA HÀNH THĂM VÀ TẶNG QUÀ HỘ NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI XÃ HÀNH ĐỨC
Xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành trao tặng bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo
QUẢNG NGÃI TIẾP TỤC ĐÓN NHẬN SỰ ỦNG HỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày đưa:  28/05/2019 05:15:05 AM
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN LÝ SƠN LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

 Ngày 24/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lý Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Trần Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Lý Sơn có Ông Nguyễn Viết Vy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ông Nguyễn Tài Luân – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện, Ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các xã trong huyện và 49 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, dước sự lãnh đạo của Huyện ủy, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phối hợp thống nhât hành động; tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Kết quả hoạt động của MTTQ các cấp trong huyện đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Lý Sơn trong giai đoạn 2016 – 2020.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện Lý Sơn đã tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Lý Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhân dân trong huyện đã hiến gần 12.000 m2 đất, đóng góp gần 7.300 ngày công để nâng cấp, mở rộng giao thông nông thôn; đóng góp xây dựng 6 nhà sinh hoạt văn hóa,… đến nay có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tích cực vận động Quỹ “Vì người nghèo” gắn với phong trào “Lý Sơn chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã vận động Quỹ 1,8 tỷ đồng, vận động an sinh xã hội 16,8 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 145 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ đột xuất cho các hộ khó khăn, tặng qùa cho các hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo,… Nhiệm kỳ qua có 409 hộ thoát nghèo, góp phần hạ tỉ lệ hộ nghèo từ 16,31% năm 2014 xuống còn 8,41% năm 2018.

Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân gửi đến các cơ quan chức năng giải quyết; đã tổ chức 10 cuộc giám sát,… và thực hiện những hoạt động thiết thực khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Trần Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của MTTQ các cấp trong huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, đồng thời cần khắc phục những hạn chế, yếu kém như chưa chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, chưa phối hợp tốt với các tổ chức thành viên, công tác bảo vệ môi trường tuy có đẩy mạnh nhưng hiệu quả chưa cao, công tác giám sát còn hạn chế,…

Để thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ các cấp trong huyện cần thường xuyên củng cố tổ chức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên mơn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiện vụ trong giai đoạn mới; tích cực đẩy mạnh, đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, cần suy nghĩ những giải pháp thiết thực để vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trên đảo hiện nay, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân,…

Đại hội đã hiệp thương bầu 48 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu 05 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Với chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức họat động, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, hy vọng nhiệm kỳ 2019 – 2024, công tác Mặt trận trên địa bàn huyện Lý Sơn sẽ hứa hẹn đạt nhiều kết quả thiết thực, hoàn thành xuất sắc các nhiện vụ đề ra./. NQT

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"