Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 8975364
Đang trực tuyến: 81
   Tiêu điểm
NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TỪ NGUỒN TÀI TRỢ CỦA VIETCOMBANK
Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái Nghĩa Hành tặng 120 suất quà cho bệnh nhân nghèo
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Hội đoàn thể huyện giám sát tình hình và lập phương án giao đất rừng 388 tại xã Hành Đức huyện Nghĩa Hành
Nghĩa Hành: Trao tặng bò cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Hành Thuận
Chàng thanh niên khuyết tật đam mê làm lồng chim cảnh
Ngày đưa:  03/06/2019 09:09:27 AM
Dự thảo Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XIII tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ban Biên tập xin gới thiệu toàn văn dự thảo báo cáo Đại hội lần thứ XIV của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (có file đính kèm).

PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC;

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO VAI TRÒ, VỊ TRÍ

VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG; VÌ DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ,

CÔNG BẰNG, VĂN MINH

(Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII

tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019- 2024)

         

          Những năm qua, công cuộc đổi mới của đất nước tiếp tục đạt được thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực theo hướng phát triển nhanh và bền vững. Tăng trưởng GDP từ 5,98% năm 2014 lên 7,08% năm 2018. Đời sống của các tầng lớp Nhân dân ngày càng được cải thiện, hệ thống chính trị và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường. Uy tín và vị thế của Việt Nam được nâng lên trên trường quốc tế. Cùng với cả nước, Quảng Ngãi đã phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

           Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV Báo cáo chính trị: “Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động; vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, NHIỆM KỲ 2014 - 2019

 

I. TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

 

          1. Tình hình chung khối đại đoàn kết:

          Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ; hướng dẫn, kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2014-2019; thực hiên nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh không ngừng được mở rộng, đã tập hợp đông đảo các lực lượng, các thành phần xã hội, các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, đồng tâm, hợp lực góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với những thành tựu quan trọng như: kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, chất lượng được nâng lên; GRDP giai đoạn 2014- 2018 tăng bình quân 6,5%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 50 triệu đồng, lên 57,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,73% xuống còn 9,39%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2. Tình hình các tầng lớp Nhân dân:

Trong sự phát triển chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại hội ghi nhận và vui mừng về sự tiến bộ và những đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Công nhân có sự phát triển c về số lượng và chất lượng với khoảng 78 ngàn người, chiếm 6,13% dân số của tỉnh. Tình hình việc làm, đời sống của đội ngũ công nhân lao động trong tỉnh từng bước được cải thiện. Nguyện vọng của công nhân là được đảm bảo về việc làm, đời sống vật chất và tinh thần, có điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn; được bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp để họ ngày càng gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

          Nông dân chiếm gần 60% dân số của tỉnh và chiếm đa số lực lượng lao động xã hội, là chủ thể tạo nên những thành tựu toàn diện trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Nguyện vọng của nông dân là cần có chính sách, biện pháp hữu hiệu hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; quan tâm đào tạo nghề, được trang bị kiến thức về khoa học, kỹ thuật và thông tin thị trường để đầu tư, sản xuất hàng hóa tập trung; bảo đảm các quyền lợi hợp pháp, chính đáng.

          Đội ngũ trí thức không ngừng được tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng. Toàn tỉnh hiện nay có trên 40 ngàn người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên. Hoạt động của đội ngũ trí thức đã góp phần vào việc nâng cao dân trí, tiếp thu công nghệ mới và thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống. Nguyện vọng của đội ngũ trí thức mong muốn tỉnh tạo môi trường và có cơ chế, chính sách thuận lợi để tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, giúp trí thức không ngừng tiến bộ, qua đó phát huy năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo, cống hiến có hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

          Các lực lượng vũ trang của tỉnh không ngừng phát triển tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ và giữ vững vùng biên giới, biển đảo; phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia tích cực công tác phòng, chống tội phạm và phòng tránh thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          Lực lượng Cựu chiến binh của tỉnh hiện có trên 30 ngàn hội viên, chiếm khoảng 2,36% dân số toàn tỉnh, luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; giáo dục  truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

          Phụ nữ trong tỉnh có trên 639 ngàn người, chiếm 50,6% dân số của tỉnh, luôn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước. Phong trào phụ nữ ngày càng thu hút được đông đảo phụ nữ trong tỉnh tham gia, tạo điều kiện để phụ nữ được vươn lên vì sự bình đẳng và phát triển. Nguyện vọng của phụ nữ là xã hội cần tiếp tục quan tâm thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, ngăn chặn bạo lực gia đình, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, nỗ lực giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nhất là đối với phụ nữ các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và ở các khu tái định cư.

Thanh niên trong tỉnh có trên 348 ngàn người, chiếm 27,3% dân số của tỉnh, là lực lượng luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực đã góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội. Nguyện vọng của thanh niên là cần tạo điều kiện có việc làm ổn định, giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường, tạo cơ hội được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, học nghề; phát huy tài năng, trí tuệ, thực hiện hoài bão cống hiến cho quê hương, đất nước.

          Người cao tuổi trong tỉnh ngày càng tăng, chiếm trên 12,5% dân số của tỉnh, luôn nêu cao vai trò “Tuổi cao, gương sáng” trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong việc giáo dục thế hệ trẻ về phẩm chất nhân cách, đạo đức, lòng yêu nước. Nguyện vọng của người cao tuổi là Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm người cao tuổi.

Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 194 ngàn người, chiếm khoảng 15% dân số của tỉnh, một lòng theo Đảng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực sự vui mừng được Đảng và Nhà nước đầu tư nhiều dự án, chương trình quan trọng để giảm nghèo và phát triển KT - XH miền núi. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào các dân tộc thiểu số còn khá cao, khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng chậm được thu hẹp, đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng cao còn nhiều khó khăn; công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững.

Đồng bào các tôn giáo với trên 254 ngàn tín đồ, chiếm khoảng 19,5% dân số của tỉnh. Các tôn giáo luôn phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo mình trong đời sống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cơ sở tôn giáo; luôn đoàn kết, gắn bó với cộng đồng dân cư, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, góp phần chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng bào các tôn giáo ngày càng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống "tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Doanh nhân ở tỉnh ngày càng được bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng, là lực lượng năng động, giữ vai trò nòng cốt đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương; bên cạnh đó, giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Đội ngũ doanh nhân mong muốn tỉnh cần tạo điều kiện thông thoáng về cơ chế, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh gắn với hỗ trợ phát triển thị trường. 

          Đồng bào Quảng Ngãi ở trong nước và ở nước ngoài luôn hướng về quê hương và có nhiều đóng góp xây dựng tỉnh nhà. Hội đồng hương Quảng Ngãi được thành lập ở nhiều tỉnh, thành phố và thường xuyên giữ mối liên lạc với tỉnh nhà. Nhiều Hội đồng hương đã quan tâm đến sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; tổ chức nhiều hoạt động quyên góp và trực tiếp hỗ trợ đồng bào trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, thực hiện công tác giảm nghèo, hỗ trợ an sinh xã hội và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệt liệt biểu dương các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các doanh nhân trong tỉnh, đồng bào Quảng Ngãi đang làm ăn, sinh sống trong nước và ở nước ngoài, bà con ở mọi miền Tổ quốc đang sinh sống, làm việc trên quê hương Quảng Ngãi đã chung sức, chung lòng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong MTTQ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vui mừng trước những thành tựu đạt được, khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, nhưng Nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng, bức xúc về nhiều vấn đề phức tạp phát sinh hoặc kéo dài làm ảnh hưởng đến đoàn kết và sự đồng thuận của xã hội:

- Thu nhập thực tế của phần lớn hộ dân còn thấp, khoảng cách giàu nghèo có xu hướng gia tăng; đời sống Nhân dân ở nhiều vùng miền núi còn khó khăn; công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định; doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng tàu Trung Quốc uy hiếp, xâm hại tài sản, tính mạng của ngư dân khi đánh bắt trên vùng biển của nước ta tiếp tục gây lo lắng cho ngư dân.

- Nhiều vấn đề xã hội như ô nhiễm môi trường, quản lý tài nguyên, thực phẩm không an toàn; tai nạn giao thông; tín dụng đen... còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân.

- Nhân dân cũng băn khoăn, lo lắng về việc các thế lực thù địch luôn thực hiện âm mưu chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới, lợi dụng những hạn chế để kích động, gây chia rẽ, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2014- 2019

          Trong nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Tỉnh uỷ, sự phối hợp tích cực của Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ngành, địa phương, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII đạt được những kết quả thiết thực, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại từng địa bàn khu dân cư; động viên, khuyến khích hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất; phát huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, hoàn thành các nhiệm vụ của địa phương. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là các Nghị quyết chuyên đề liên quan trực tiếp đến công tác vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, trong đó trọng tâm:

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả thiết thực, như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”,... thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động của Tỉnh ủy liên quan.

Tiếp tục “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” theo chỉ đạo của  Ban Bí thư TW Đảng và “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” theo hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã củng cố và đẩy mạnh hoạt động của Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tin, bài được cập nhật thường xuyên, kịp thời, thông tin đến bạn đọc hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể trong tỉnh. Hàng năm đã thu hút trên 700 ngàn lượt truy cập, bình quân khoảng 100 người truy cập. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã phát hành Bản tin công tác Mặt trận mỗi năm 04 số và số đặc biệt vào dịp 18/11 hàng năm; mỗi số 1.500 bản được phát hành đến 1.156 Ban công tác Mặt trận trong tỉnh.

Đồng thời, để “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” theo Kết luận của Ban Bí thư, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập Tổ nắm bắt dư luận xã hội và đi vào hoạt động có hiệu quả đã kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong Nhân dân và phản ánh đến cơ các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng xử lý, qua đó định hướng trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong công tác dân tộc và tôn giáo đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo chủ trương của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cụ thể:

Trong công tác dân tộc: MTTQ các cấp tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân tộc của Mặt trận các cấp; tập hợp, thu hút người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để đại diện quyền lợi và nghĩa vụ của các dân tộc thiểu số; tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu, già làng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Hàng năm, nhân dịp Lễ, Tết, MTTQ các cấp thăm hỏi, tiếp xúc hơn 330 cuộc với hơn 21 ngàn lượt đồng bào, người có uy tín, tiêu biểu; qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để đề xuất với cấp ủy, phối hợp với các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt chủ trương, chính sách về xóa đói, giảm nghèo, giáo dục, y tế, môi trường và văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong công tác tôn giáo: MTTQ các cấp thường xuyên giữ mối liên hệ với các vị chức sắc, chức việc nhà tu hành, người ưu tín trong đồng bào tôn giáo... , luôn thể hiện vai trò cầu nối giữa tôn giáo với Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân; vận động, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh với những hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đồng bào các tôn giáo đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội gần 20 tỷ đồng; hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng; mở các phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền từ thiện của Phật giáo, tổng số người khám và điều trị bệnh trên 40 ngàn lượt, với tổng trị giá khám chữa bệnh miễn phí gần 3 tỷ đồng, thường xuyên tổ chức cập nhật các chính sách pháp luật về tôn giáo cho các vị chức sắc, chức việc nhà tu hành, các tổ chức thành viên và MTTQ các cấp.

          Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên chú trọng việc tập hợp, phát huy vai trò của nhân sĩ, trí thức, các chuyên gia tích cực đóng góp các chương trình công tác của Mặt trận. Hiện có 36 tổ chức là thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh; không ngừng củng cố, kiện toàn và phát huy các chức năng tư vấn của các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động hơn 10 ngàn kiều bào Quảng Ngãi đang sinh sống, làm việc tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới luôn hướng về cội nguồn dân tộc và quảng bá thành quả đổi mới và con người Quảng Ngãi, đồng thời thực hiện công tác an sinh xã hội. Nhiều kiều bào tỉnh Quảng Ngãi đã có những việc làm thiết thực, góp phần vào nhiệm vụ chung của tỉnh[1]. Hàng năm kiều bào tỉnh Quảng Ngãi đã gửi về cho gia đình, người thân từ 15 đến 18 triệu USD.

          Lãnh đạo Đảng, Chính quyền và MTTQ các cấp cũng thường xuyên thăm, hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư của các tầng lớp Nhân dân, qua đó tặng quà cho các đối tượng có công, các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn động viên, chia sẻ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Nhân Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11) hàng năm, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” tại tất cả 3.013 KDC với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia;  các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp trực tiếp về dự, tặng quà và chung vui với bà con ở các khu dân cư thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân và tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại từng cộng đồng dân cư.

          2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

  Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong 20 năm (1995 – 2015) thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện chủ trương của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ năm 2016 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 đến từng địa bàn khu dân cư trong toàn tỉnh. Đã tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động, tạo được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp Nhân dân. Đã ký kết Chương trình phối hợp với UBND tỉnh “về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 – 2020” và Chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để phân công trách nhiệm thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động.

Mặt trận và tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; thường xuyên thực hiện giám sát, tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới để thực hiện Phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần đưa 59/164 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 105 còn lại đạt bình quân 13,7 tiêu chí/xã. Đã tập trung xây dựng đời sống văn hóa[2], xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, phát triển hài hòa với nhiều mô hình tự quản của Nhân dân được xây dựng và nhân rộng, đặc biệt là mô hình “Khu dân cư 6 không”([3]), góp phần thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tiếp tục được triển khai thực hiện theo hướng đổi mới cả nội dung và hình thức, ngày càng trở thành ngày hội của toàn dân, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần mở rộng, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn chủ đề Ngày hội để các khu dân cư tổ chức phát động thi đua và ký cam kết thực hiện[4]. Tại ngày Hội, các khu dân cư tiến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu; hỗ trợ, động viên các gia đình, đối tượng khó khăn vươn lên trong cuộc sống; phát động giao ước thi đua, tổ chức “Bữa cơm đoàn kết”… đã khích lệ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong Nhân dân.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng tạo sự đồng tình, hưởng ứng và tham gia thực hiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, từng bước hình thành nét đẹp văn hoá trong sản xuất, tiêu dùng hàng hoá thương hiệu Việt. Trong 5 năm đã phối hợp tổ chức 15 hội chợ cấp tỉnh, 30 hội chợ cấp huyện, 27 phiên chợ hàng Việt, đưa hơn 50 chuyến hàng Việt về nông thôn, miền núi, tổ chức 05 điểm bán hàng Việt cố định tại các địa phương nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất hàng Việt Nam, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo và các hoàn cảnh gặp khó khăn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động trên 291 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Riêng vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 126 tỷ đồng (cấp tỉnh trên 55 tỷ đồng; cấp huyện và xã trên 71 tỷ đồng), trong đó vận động 02 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hơn 44 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí vận động được, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà, hỗ trợ con giống để thoát nghèo bền vững, hỗ trợ học tập, hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ khó khăn đột xuất….[5]. Mặt trận đã chủ trì, hiệp thương phân công cùng các tổ chức chính trị - xã hội giúp đỡ hộ nghèo để ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể nhằm thực hiệnhiệu quả phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Kết quả đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,73% năm 2014 (theo chuẩn nghèo cũ) còn 9,39% năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được thực hiện ngày càng có hiệu quả. Quỹ Cứu trợ các cấp trong tỉnh đã vận động hơn 94,7 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh hơn 74,3 tỷ đồng; cấp huyện hơn 20,4 tỷ đồng. Đã phân bổ hơn 80,3 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, hỗ trợ an sinh cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, sự cố nghiêm trọng.

Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã và đang được Mặt trận và tổ chức thành viên triển khai để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, ra sức thi đua, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, lồng ghép trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với các hình thức vận động Nhân dân đóng góp xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, người có công gặp khó khăn, chăm sóc thương binh nặng tại gia đình; công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ, các đài tưởng niệm được thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm đã vận động đóng góp từ các nguồn trên 11,4 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 207 nhà tình nghĩa, trong đó xây mới 202 nhà với số tiền 11,2 tỷ đồng, sửa chữa 05 nhà với số tiền 97,5 triệu đồng và trao 104 sổ tiết kiệm với số tiền 202 triệu đồng cho các đối tượng chính sách. Mặt trận đã chủ trì vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ngay sau khi được Chủ tịch Nước phong tặng. Hiện nay còn 364 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được nhận phụng dưỡng với mức ít nhất 1 triệu đồng/tháng.

MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; phối hợp tổ chức các hoạt động nhân Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Ngày hội “Biên phòng toàn dân”; tập trung triển khai Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” và các chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội... lồng ghép trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”[6]. Các chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được Mặt trận các cấp tập trung triển khai trên diện rộng và ở những địa bàn phức tạp để thực hiện tiêu chí “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”,” Khu dân cư không có khiếu nại đông người và đơn thư vượt cấp”, ”Khu dân cư không có người vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông”và Khu dân cư không có người vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường” trong mô hình “Khu dân cư 6 không”, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh[7]

          3. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát huy dân chủ, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực; đã huy động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân vào việc xây dựng chủ trương chính sách cũng như thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là tham gia góp ý kiến vào quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện pháp luật qua “Nhóm nòng cốt” đã được Mặt trận thành lập ở 1.156 thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân. Quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được phát huy; nâng cao vai trò tham gia quản lý xã hội, đảm bảo chính sách, pháp luật; tham gia giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh; nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; kiềm chế và giảm đáng kể hành vi vi phạm pháp luật ở địa bàn dân cư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Công tác giám sát, phản biện xã hội trong nhiệm kỳ qua đã được chú trọng, đã chủ động tham mưu đề xuất thực hiện giám sát các chủ trương lớn về kinh tế - xã hội, về những vấn đề bức xúc ở địa phương như giám sát: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức… Trong nhiệm kỳ, Mặt trận cấp tỉnh đã chủ trì tổ chức các Đoàn giám sát 08 nội dung; phối hợp giám sát 8 nội dung với UBND tỉnh, các sở ngành; tiến hành khảo sát 13 nội dung theo đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân; cấp huyện tổ chức 125 Đoàn giám sát 74 nội dung; cấp xã giám sát 168 nội dung; các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát 24 nội dung.

Kiến nghị sau giám sát của Mặt trận được chính quyền, các cơ quan chức năng tiếp thu nghiêm túc. Ngoài ra, đã tích cực tham gia với Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án; tham gia phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân giám sát hoạt động tạm giam, tạm giữ, công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự.

Hoạt động phản biện xã hội được chú trọng, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức phản biện xã hội 26 dự thảo nghị quyết, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đây là những cơ chế, chính sách lớn về kinh tế - xã hội được Mặt trận tập trung tổ chức phản biện, góp phần hoàn chỉnh nội dung, thể hiện được nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm tính khả thi sau khi ban hành.

Thực hiện quy định của Đảng về “Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Mặt trận thường xuyên tổ chức việc nắm bắt, tập hợp phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp thực hiện tổ chức việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải tỏa bức xúc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình của địa phương; đã thực hiện việc nhận xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chức năng của chính quyền theo luật định và kiến nghị với chính quyền về những nội dung liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đã chủ trì phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, HĐND. Hằng năm, Mặt trận các cấp đã tổng hợp hàng trăm ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND các cấp và báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Riêng Mặt trận cấp tỉnh trung bình hàng năm đã tổng hợp trên 150 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh; đồng thời đã tổ chức giám sát để xem xét, đánh giá việc giải quyết, trả lời của chính quyền và các cơ quan chức năng đối với từng ý kiến, kiến nghị của cử tri để đề nghị tiếp tục xử lý đối với những nội dung chưa được giải quyết, trả lời thỏa đáng.

Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động phối hợp tổ chức thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 chặt chẽ, dân chủ, đúng luật. Toàn tỉnh đã bầu 7 đại biểu Quốc hội, 55 đại biểu HĐND tỉnh, 466 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.708 đại biểu HĐND cấp xã. Vai trò của Mặt trận trong hiệp thương được khẳng định, đánh giá cao và đã góp phần quan trọng trong tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Thực hiện Chương trình hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hàng năm Mặt trận các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả thiết thực; đã chú trọng việc tuyên truyền và vận động thực hiện các tầng lớp Nhân dân thấy trách nhiệm của mình trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thu thập và kịp thời kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để xử lý, chấn chỉnh  kịp thời những phản ánh, bức xúc của Nhân dân về tham nhũng, lãng phí tại địa phương.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở đã phối hợp với chính quyền tiếp tục tổ chức thực hiện đạt kết quả, phát huy nội lực trong Nhân dân tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, qua Ban Thanh tra nhân dân, Mặt trận đã hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện giám sát trong quá trình tổ chức các nội dung của Pháp lệnh. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Hương ước, quy ước đã góp phần quan trọng thực hiện vai trò tự quản trong Nhân dân; các hoạt động lấy ý kiến Nhân dân tham gia góp ý, bàn bạc và quyết định những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương được Mặt trận phối hợp thực hiện đạt kết quả ngày càng cao. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt Luật Hòa giải ở cơ sở, hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu kiện trong cộng đồng dân cư (toàn tỉnh hiện có 8.622 hòa giải viên của 1.280 Tổ hòa giải ở tất cả các thôn, tổ dân phố); đã củng cố, chấn chỉnh và tổ chức tập huấn, hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nên hoạt động đã đi vào thực chất hơn. Ban Thanh tra nhân dân có 1.492 thành viên, thời gian qua đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực , góp phần tạo được sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn ở cơ sở. Trong 5 năm Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 1.850 cuộc. Kết quả đó đã góp phần tích cực thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân trong việc giám sát và xây dựng chính quyền ở cơ sở.

          4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế

Nhiệm kỳ qua, hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ các cấp trong tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố, khu dân cư; qua đó, giúp các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế sâu rộng; chú trọng xây dựng hình ảnh con người Quảng Ngãi thân thiện, mến khách, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân thể hiện tình cảm nhân ái, yêu hòa bình, sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện đối với tất cả những người đến Quảng Ngãi tham quan, du lịch, học tập, công tác và tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, lịch sử văn hóa Quảng Ngãi, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đồng thời đã tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc lịch sử, chống phá quá trình xây dựng đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đã tổ chức Đoàn công tác sang thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; công tác giám sát; công tác tôn giáo, công tác dân tộc… với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, tỉnh Attapeu và thủ đô Viêng Chăn; hỗ trợ 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Attapeu để nâng cấp trụ sở làm việc. Tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm ở Hàn Quốc về tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng và phát triển kinh tế nông thôn, thông qua đó tăng cường tình hữu nghị, hợp tác với các nước và quản bá hình ảnh của tỉnh nhà. Công tác xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ tiếp tục được duy trì và mở rộng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận các khoản viện trợ trong nhiệm kỳ qua từ các cơ quan, tổ chức nước ngoài hơn 4 tỷ đồng, 600 bộ dụng cụ vệ sinh, 100 bộ dụng cụ gia đình, 200 bộ dụng cụ sửa chữa và 18 tấn gạo nếp để hỗ trợ đồng bào trong tỉnh.

          Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Hội Thân nhân Kiều bào tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt bà con kiều bào của tỉnh về quê đón Tết cổ truyền hàng năm để tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; thông báo tình hình phát triển kinh tế của đất nước và của tỉnh, kêu gọi kiều bào có điều kiện đầu tư sản xuất kinh doanh tại quê hương. Qua bà con kiều bào, tuyên truyền, vận động đến cộng đồng dân cư nơi sinh sống ở nước ngoài về chủ trương, chính sách đổi mới và sự phát triển của đất nước Việt Nam. Nhiều kiều bào tỉnh Quảng Ngãi đã có những hoạt động thiết thực trong vận động, tuyên truyền, trong thực hiện từ thiện, an sinh xã hội nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh thể hiện tình yêu quê hương, Tổ quốc.

          5. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Mặt trận, đảm bảo các điều kiện, nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận. Theo đó, các lĩnh vực công tác quan trọng của Mặt trận[8] đều được đảm bảo các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác phối hợp giữa Mặt trận với các đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận tổ chức triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt, Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên được đổi mới mang lại hiệu quả; đồng thời, thể hiện rõ hơn vai trò chủ trì, tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận và đặc thù, thế mạnh của chính quyền và tổ chức thành viên cùng cấp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kết nạp thêm 01 tổ chức thành viên (Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh), nâng tổng số tổ chức thành viên lên 36; hiệp thương cử bổ sung, thay thế 27 vị (trong đó, hiệp thương cử bổ sung, thay thế 02 Chủ tịch), chuyển cơ cấu 03 vị, hiện có 86 vị; hướng dẫn cấp huyện thực hiện tốt quy trình hiệp thương cử bổ sung, thay thế 10 Chủ tịch, 14 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên Thường trực theo đúng quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam[9].

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động và quy trình đánh giá, xếp loại hàng năm đối với Ban công tác Mặt trận; đây là cơ sở quan trọng để kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận. Toàn tỉnh, hiện có 1.156 Ban công tác Mặt trận, 1.156 Trưởng Ban công tác Mặt trận. Mức khoán kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận và mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận được thực hiện theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh[10].

MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn[11] và lực lượng cộng tác viên. Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn đã tích cực nghiên cứu tham gia các chính sách, chương trình, đề án của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và trực tiếp góp ý vào các dự thảo nghị quyết, đề án của tỉnh, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan chuyên trách của MTTQ các cấp trong tỉnh được củng cố, từng bước nâng lên về chất lượng, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh. Đến nay, đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 12/14 đơn vị đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; triển khai thực hiện thí điểm mô hình Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã ở những nơi có điều kiện; tiếp tục thực hiện mô hình Trưởng Ban công tác Mặt trận do Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ kiêm nhiệm; xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp được quan tâm đúng mức, thường xuyên cử tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận; đồng thời, tổ chức và phối hợp tổ chức các Hội nghị tập huấn chuyên môn, tập huấn chuyên đề[12]. Đặc biệt, năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức thành công 10 lớp, trao Quyết định và Giấy chứng nhận hoàn thành khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 1.440 cán bộ Mặt trận các cấp và Trưởng Ban công tác Mặt trận; đây là Hội nghị tập huấn có quy mô lớn trong phạm vi toàn tỉnh với nhiều nội dung quan trọng, được Tỉnh ủy quan tâm và đánh giá cao. Qua đó, góp phần tăng số lượng cán bộ làm công tác Mặt trận có trình độ và kinh nghiệm, từng bước phát huy tính chủ động sáng tạo, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, có sức lan tỏa. MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt các nội dung thi đua; tổ chức phát động và cổ vũ các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo.  Qua đó, tập hợp, động viên các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống MTTQ và các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, cán bộ Mặt trận các cấp, Ban công tác Mặt trận, những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; đã khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng 845 tập thể, 1.176 cá nhân[13].

Với những nỗ lực cố gắng trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của tỉnh, Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam[14] và nhiều hình thức khen thưởng của các cấp.

           III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

           1. Kết quả đạt được và nguyên nhân

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều khởi sắc và mang lại hiệu quả thiết thực. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII cơ bản hoàn thành. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh được củng cố và tăng cường; Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phát động được Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, tạo nên sức mạnh cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

          Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp của Thường trực HĐND, UBND, các sở, ngành, địa phương và các tổ chức thành viên với Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của MTTQ các cấp thường xuyên được chú trọng củng cố, kiện toàn kịp thời theo hướng nâng cao chất lượng; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ngày càng có nhiều tâm huyết, nỗ lực hơn trong thực thi nhiệm vụ, gắn với việc đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Việc kịp thời ban hành một số cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của Mặt trận đã tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận các cấp hoàn thành nhiệm vụ đề ra. 

          Tại Đại hội này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sự phối hợp hỗ trợ của Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, các tổ chức thành viên, các Sở, ban ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự đồng thuận và hưởng ứng thực hiện của các tầng lớp Nhân dân đã tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII đề ra.

          2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận ở các cấp trong tỉnh  nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế, bất cập. Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên một số lĩnh vực chưa thật sự thu hút, thiếu chiều sâu, còn nặng về hình thức; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng Nhân dân có lúc chưa kịp thời. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hiệu quả mang lại chưa cao, chưa đồng đều ở các địa phương trong tỉnh, chưa có nhiều mô hình điển hình tiên tiến để nhân rộng thực hiện trên toàn tỉnh. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế, nhất là hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số địa phương chưa phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ. Trách nhiệm của Mặt trận tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí còn bất cập. Một bộ phận cán bộ của Mặt trận chưa thật sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vẫn còn tình trạng hành chính hoátrong hoạt động.

          Những  hạn chế, yếu kém trên nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận cán bộ của Mặt trận các cấp vẫn còn hạn chế về năng lực, nhất là kỹ năng vận động; phương thức hoạt động của Mặt trận chưa phong phú, chưa có sự đổi mới mạnh mẽ, thiếu linh động, còn mang tính rập khuôn. Tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm với công việc của một số cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là cấp cơ sở chưa cao. Nhiệm vụ của Mặt trận có nhiều nội dung mới và phức tạp, nên quá trình tiếp cận và triển khai công việc còn gặp không ít lúng túng, kết quả mang lại chưa cao. Bên cạnh đó, một số cấp ủy Đảng, Chính quyền, nhất là ở cơ sở, chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Mặt trận. Việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong MTTQ các cấp cũng như giữa chính quyền với Mặt trận có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ, kịp thời.

          IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

          Một là, Thực hiện nhất quán đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; tranh thủ sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng nhất là trong công tác bố trí cán bộ và định hướng chủ trương hoạt động; tăng cường trách nhiệm phối hợp trên tất cả các lĩnh vực, gắn với sự ủng hộ về cơ chế, chính sách của Thường trực HĐND, UBND đối với công tác Mặt trận. Đây là yếu tố quan trọng nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và nâng cao vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị các cấp.

Hai là, Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đa dạng hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy tốt vai trò cá nhân tiêu biểu trong đồng bào, trong chức sách tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, điều này sẽ cũng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền, tạo đồng thuận và người dân hưởng ứng thực hiện các chủ trương chính sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ba là, Mặt trận phải làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; làm tốt công tác giám sát, phát biện xã hội, đa dạng các hình thức để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân. 

 Bốn là, Phát huy hiệu quả của hoạt động Mặt trận thông qua sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân; trong thực hiện nhiệm vụ phải phối hợp chặc chẽ, phải thống nhất trong hành động với các tổ chức thành viên; chủ trì hiệp thương và phân công nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên để cùng thống nhất hành động.

Năm là, Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên theo hướng gần dân, sát dân và trọng dân, khắc phục tình trạng "Hành chính hóa""Công chức hóa" trong hoạt động. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn, phải có nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Cơ quan Thường trực Mặt trận đoàn kết, có năng lực và phẩm chất, uy tín cao; mở rộng, phát huy đội ngũ cán bộ không chuyên trách, lực lượng chuyên gia, tư vấn cho Mặt trận, xem đây là nhân tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương điển hình, tiêu biểu để động viên khích lệ, thúc đẩy phong trào.

 

Phần thứ hai

 

MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA MTTQ VIỆT NAM TỈNH NHIỆM KỲ 2019 – 2024

          I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

          Những năm đến, dự báo kinh tế của nước ta sẽ tiếp tục trên đà phát triển;  phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đối với tỉnh ta, bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức cùng với những hạn chế, tồn tại chậm được khắc phục trong thời gian qua. Trước tình hình trên, để đạt được mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đòi hỏi toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, tạo tiền đề đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để đến năm 2020 tỉnh ta cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

          II. MỤC TIÊU CHUNG

          Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, cũng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp.   

          III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MTTQ VIỆT NAM TỈNH NHIỆM KỲ 2019- 2024

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh  và kiều bào tỉnh Quảng Ngãi biết, ủng hộ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước, của tỉnh.

MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân sân để tổng hợp, phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp nhận những chính kiến, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng đất nước của nhân dân trên tinh thần dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau vì lợi ích quốc gia, dân tộc .

Tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh; chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các già làng trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, kích động để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kịp thời phát hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển vùng dân tộc thiểu số và tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Đẩy mạnh vận động, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trong tỉnh; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với tổ chức và đồng bào các tôn giáo; đấu tranh với các hành vi lợi dung tín ngưỡng, tôn giáo chống phá quá trình xây dựng đất nước. MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền tự do tín ngưởng, tôn giáo theo quy định của pháp luật và phù hợp truyền thống văn hóa của dân tộc; tăng cường, tiếp xúc, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo; phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành trong vận động xây dựng khối đại đoàn kết và hưởng ứng, tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục vận động, tập hợp các nhân sĩ, trí thức, người có uy tín, các thành phần kinh tế, người Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ở nước ngoài tạo thành khối thống nhất, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước, tỉnh nhà ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế.

- Những giải pháp cơ bản:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt những quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy.

MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền. Hướng dẫn, tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền. Nắm bắt dư luận xã hội của MTTQ các cấp trong tỉnh.

MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các Chương trình phối hợp đã ký kết nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Thường xuyên lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng giải quyết nhằm thực hiện tốt vai trò thực sự là đại diện của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiếp tục vận động, tập hợp và phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, các tôn giáo, thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện việc bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc, cơ chế, chính sách bảo đảm sự phát triển mọi mặt của các dân tộc; tôn trọng và phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp, truyền thống của các dân tộc, các tôn giáo đi đôi với bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan; tăng cường chăm lo những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin; đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ nội bộ Nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Quảng Ngãi định cư, sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài hướng về quê hương đầu tư kinh doanh, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện…

Hàng năm, qua “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11) khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với các tầng lớp Nhân dân ở cộng đồng dân cư; giữa các cấp ủy Đảng, Chính quyền với Nhân dân theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua các thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Vận động Nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước

- Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để góp phần thực hiện phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến năm 2024, mỗi xã, phường, thị trấn (kể cả những xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới) có ít nhất một công trình, phần việc cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do MTTQ chủ trì thực hiện.

 Không ngừng nâng cao hiệu quả, tính thiết thực để thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 18/11 hàng năm để tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc xây dựng khu dân cư, thôn, tổ dân phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phấn đấu trong 5 năm đến phối hợp tổ chức 20 hội chợ cấp tỉnh, 45 hội chợ cấp huyện, 40- 50 phiên chợ hàng Việt; đưa từ 60- 80 chuyến hàng Việt về nông thôn, miền núi; tiếp tục triển khai 09 điểm bán hàng Việt cố định tại các địa phương còn lại, bảo đảm ít nhất mỗi huyện, thành phố có 01 điểm bán hàng Việt cố định.

 Vận động Nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, tham gia các hoạt động chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các trường hợp bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo để góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giúp đỡ hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo, thực hiện phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mặt trận các cấp trong tỉnh phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt ít nhất 75 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng ít nhất 500 nhà đại đoàn kết và bảo đảm 100% hộ nghèo được nhận quà tết; phấn đấu bảo đảm 100% các hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt được hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới.

 Tiếp tục triển khai Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” các chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội để góp phần thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội...

- Những giải pháp cơ bản

 Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai thực hiện các nội dung của Cuộc vận động; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tổ chức các hoạt động Vì người nghèo; công tác cứu trợ; lồng ghép các phong trào thi đua, các chương trình phối hợp với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hội chợ, các phiên chợ hàng Việt, các điểm bán hàng Việt cố định, các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thực hiện tốt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của Mặt trận cấp cơ sở trong việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động.

Tập trung hướng về cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để công tác Mặt trận được triển khai đồng bộ, rộng khắp và đạt hiệu quả thiết thực.

 Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản của nhân dân, nhất là mô hình “Khu dân cư 6 khôngmô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, xem đây là cách làm để công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua được thực hiện thường xuyên, đúng đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

3. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

- Nhiệm vụ trọng tâm:

Tổ chức thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia phát huy quyền làm chủ; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần thiết thực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Mặt trận các cấp trong tỉnh chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương và của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh. Chủ động phối hợp tạo môi trường thuận lợi để Nhân dân có điều kiện phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị. Thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; nâng cấp chất lượng, số lượng cuộc giám sát, phản biện; trọng tâm là giám sát và phản biện đối với các hoạt động quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; những vấn đề yêu cầu thiết yếu đặt ra từ thực tiễn xã hội, được Nhân dân quan tâm. Hằng năm, phấn đấu ở cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 03 nội dung, ở cấp huyện chủ trì giám sát ít nhất 02 nội dung, ở cấp xã chủ trì giám sát ít nhất 01 nội dung; ở cấp tỉnh phản biện ít nhất 10 dự thảo; ở cấp huyện phản biện ít nhất 6 dự thảo; ở cấp xã phản biện ít nhất 3 dự thảo. Qua đó phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Nâng cao vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm. Tăng cường việc tiếp nhận phản ánh thông tin dư luận, ý kiến của Nhân dân về tham nhũng, lãng phí để kiến nghị cơ quan chức năng xử lý kịp thời; bảo đảm nghiêm túc kỷ cương, pháp luật; tạo động lực và nâng cao niềm tin của Nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Phối hợp tham gia tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân; tham gia giải quyết và giám sát các cơ quan chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kiện toàn, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Những giải pháp cơ bản:

Tập trung tổ chức thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quy định số 4054-QĐ/TU ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và Nhân dân; đồng thời nghiên cứu kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Kịp thời cụ thể hóa nhiệm vụ của Mặt trận để tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy Đảng, chính quyền. Tập trung tổ chức và kịp thời tổng hợp ý kiến của Nhân dân tham gia vào công tác Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc, bảo đảm thực chất cho hoạt động quan trọng này.

Nghiên cứu đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện hàng năm hợp lý; tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng các quy định. Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp trong việc kiến nghị và giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện của Mặt trận. Chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận cấp xã. Phát huy vai trò của người dân và Ban công tác Mặt trận trong tham gia giám sát cán bộ, đảng viên trên địa bàn dân cư. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết; phổ biến nhân rộng cách làm hay, hiệu quả.

Tăng cường công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đảm bảo yêu cầu nhanh nhạy, kịp thời và chính xác để cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết. Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, giữa Mặt trận các cấp trong tỉnh trong việc phản ánh và xử lý thông tin về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các Quy chế phối hợp liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế; bảo đảm hiệu quả trong hoạt động phối hợp.

Triển khai đồng bộ, kịp thời trong hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh về công tác bầu cử. Đặc biệt là cần phát huy vai trò chủ trì của Mặt trận thực hiện quy trình hiệp thương; chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, công tác vận động bầu cử và công tác giám sát bầu cử. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và tập trung giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh.

Tăng cường vai trò của Mặt trận cấp xã trong việc theo dõi, giám sát, góp phần bảo đảm các nội dung Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện một cách thực chất. Trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cần coi trọng phương thức tuyên truyền trực tiếp tại sinh hoạt, hội nghị của khu dân cư. Nâng cao hiệu quả phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với những vụ việc kéo dài, phức tạp, đông người. Tập trung củng cố và hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hòa giải ở cơ sở.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

- Nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của các nước trong khu vực và trên thế giới trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ở nước ngoài góp phần thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân.

- Những giải pháp cơ bản:

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động  đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân và các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân.

MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác thông tin về các hoạt động đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên; tăng cường, phát huy những kết quả đạt được trong công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc. Phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu là nhân sĩ, trí thức, kiều bào để mở rộng công tác đối ngoại nhân dân trong hệ thống Mặt trận, thực hiện các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, quê hương, con người, lịch sử văn hóa Quảng Ngãi; các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân về chủ quyền biển đảo của Việt Nam với tinh thần kiên quyết đấu tranh hòa bình bảo vệ chủ quyền quốc gia và thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (viết tắt là DOC); về kết quả tăng cường đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, các tổ chức quốc tế và Nhân dân tiến bộ và yêu chuộng hoà bình trên thế giới ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị hợp tác giữa MTTQ Việt Nam với tổ chức Mặt trận, các đoàn thể nhân dân của các nước bạn bè truyền thống, những mô hình, điển hình và kinh nghiệm tốt trong việc tổ chức các hoạt động tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hòa bình, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng khu vực và thế giới.

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

- Nhiệm vụ trọng tâm:

MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chủ trương, chính sách, các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận. Tiếp tục phối hợp xây dựng hoàn thiện và thực hiện đúng các quy chế, quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Mặt trận với chính quyềncác tổ chức thành viên cùng cấp.

Kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh với thành phần, cơ cấu hợp lý, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực; mở rộng thành phần cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thân nhân người Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi định cư ở nước ngoài có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình để Mặt trận thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách của Mặt trận các cấp trong tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng. Bố trí cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu phù hợp. Xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn, chức danh theo vị trí việc làm; quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Mặt trận các cấp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, năng lực; phát huy mạnh mẽ vai trò của lực lượng cộng tác viên, bán chuyên trách. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trên cơ sở đổi mới toàn diện các mặt công tác, các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận, từ việc xây dựng và ban hành chủ trương, tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường cơ chế phối hợp trong và ngoài hệ thống.

- Những giải pháp cơ bản:

Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 09/3/2018 “về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024” và Kế hoạch 125 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đổi mới nội dung, hình thức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả; bám sát tình hình đời sống nhân dân, tương quan với các kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp để kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và phát huy vai trò của Mặt trận trong việc tham gia ý kiến phản biện các chính sách của chính quyền. Phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo của mỗi thành viên góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Đổi mới quan hệ công tác giữa Mặt trận với chính quyềncụ thể việc phân công, hiệp thương phối hợp công tác hằng năm giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức thành viên cùng cấp.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận; củng cố hoạt động các lực lượng tư vấn; phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; đồng thời thực hiện kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Tăng cường tổng kết thực tiễn về công tác Mặt trận; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống Mặt trận để nâng cao hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, hướng dẫn.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV biểu thị sự đoàn kết của các thành phần xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người dân Quảng Ngãi đang ở quê nhà, ở trong nước, ở nước ngoài và bà con ở mọi miền Tổ quốc đang sinh sống, làm việc và học tập trên quê hương Quảng Ngãi. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn hệ thống Mặt trận các cấp, các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, cùng chung sức, chung lòng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

                                                                             ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

                                                                        TỈNH QUẢNG NGÃI KHOÁ XIII[1] Ông Trần Thắng (Kiều bào Mỹ, quê Bình Sơn) đã bỏ ra hàng nghìn USD sưu tầm hàng trăm tấm bản đồ cổ để khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Vi Loan (Kiều bào Mỹ, quê Bình Sơn) đã quyên góp gần 02 tỷ đồng để xây dựng 05 phòng học cho học sinh Tiểu học tại xã Bình Khương; hàng năm tặng hàng trăm xuất quà tết cho hộ nghèo.

[2] Toàn tỉnh đã đóng góp trên 162.138 ngày công và trên 420.488 triệu đồng để xây dựng giao thông nông thôn, sửa chữa kênh mương nội đồng, xây dựng hồ đập, cầu cống, xây dựng nhà văn hóa thôn và xây dựng cổng chào thôn, tổ dân phố; hiến trên 457.651 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, đường làng, ngõ xóm; đóng góp trên 3.290 triệu đồng để lắp đặt đường dây, bóng điện thắp sáng đường quê. Đến nay có 105/184 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa (đạt 57,1%); có 1.024/1.156 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt 88,6%); có 295.616/335.780 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (đạt 88%).

[3] - Mô hình “Khu dân cư 6 không” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2003 đến nay. Mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường” được triển khai trong toàn tỉnh; Tổ tự quản ở khu dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Các mô hình về an toàn giao thông như “Đoạn đường tự quản”, mô hình “Tổ tự quản tài xế taxi” ở thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ; mô hình “Tổ an ninh giao thông đường bộ” ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, mô hình “Khu dân cư bảo đảm An toàn giao thông” ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn... mô hình “Họ tộc 3 không” của huyện Bình Sơn gắn với xây dựng Chi hội khuyến học trong họ tộc;  mô hình “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật” ở thành phố Quảng Ngãi; mô hình “Khu dân cư, hộ gia đình có hố xử lý rác thải sinh hoạt” ở huyện Đức Phổ; mô hình "03 giảm, 04 giữ” về an ninh trật tự ở huyện Trà Bồng; mô hình “2 không” (không nghi kỵ cầm đồ thuốc độc; không phá rừng, lấn chiếm đất đai) ở huyện Sơn Hà.

[4] Năm 2016, chủ đề Ngày hội là “Sản xuất, tiêu dùng thực phẩm an toàn”; năm 2017 là “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Năm 2018 tiếp tục thực hiện chủ đề ”Bảo vệ môi trường” để góp phần giải quyết tình hình vệ sinh môi trường đang có nhiều diễn biến phức tạp.

[5] Từ nguồn Quỹ huy động được đã hỗ trợ xây dựng mới 1.233 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 366 nhà; hỗ trợ xây dựng 2.084 nhà tránh lũ; hỗ trợ con giống 10.764 triệu đồng; hỗ trợ học tập cho học sinh nghèo 2.892 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo 5.037 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất 2.884 triệu đồng; hỗ trợ quà nhân dịp lễ, tết 26.979 triệu đồng... Phong trào giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nhân rộng, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Riêng chương trình “Kết nối những tấm lòng” trong 5 năm đã hỗ trợ 385 trường hợp với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

[6] MTTQ đã phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên tổ chức 2.250 đợt tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” có trên 350.000 lượt người tham gia; 416 đợt tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, tự diễn biến, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; ; 237.054 tài liệu tuyên truyền về nội dung phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Giáo dục 3.180 lượt đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, có 2.827 đối tượng đã tiến bộ.

[7] - Tổ chức 1.970 đợt tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, có 250.000 lượt người tham dự. In và cấp phát 30.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; 45.000 cẩm nang pháp luật.

- Đến nay, hầu hết các xã, phường, thị trấn đã xây dựng ít nhất 01 mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường” gắn với việc thành lập và ra mắt Tổ tự quản ở khu dân cư; nhiều huyện nhân rộng mô hình như huyện Đức Phổ có 43/346 khu dân cư, huyện Mộ Đức có 127/371 khu dân cư, huyện Bình Sơn 148/411 khu dân cư... Huyện Trà Bồng có 55 “Tổ tự quản về môi trường”, huyện Lý Sơn có 23 “Tổ tự quản về môi trường”, huyện Mộ Đức có 127 “Tổ tự quản về môi trường”; huyện Đức Phổ xây xây dựng mô hình “khu dân cư hộ gia đình có hố xử lý rác thải”; nhiều địa phương thành lập đội thu gom rác thải.

 

[8] Giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; hoạt động đối ngoại nhân dân;...

[9] Năm 2015: Chủ tịch (Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Lý Sơn, Sơn Tây, Ba Tơ), Phó Chủ tịch (Tư Nghĩa); năm 2016: Chủ tịch (Sơn Hà, Sơn Tây), Phó Chủ tịch (Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Sơn Tây, Sơn Hà, Lý Sơn); năm 2017: Chủ tịch (Trà Bồng), Phó Chủ tịch (Trà Bồng, Bình Sơn, Nghĩa Hành, thành phố Quảng Ngãi); năm 2018: Chủ tịch (Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi), Phó Chủ tịch (Đức Phổ, Sơn Tịnh, Tây Trà, Ba Tơ), Ủy viên Thường trực (Bình Sơn, Tư Nghĩa).

[10] Đối với Ban Công tác Mặt trận: được hỗ trợ kinh phí hoạt động là 2 triệu đồng/năm (đối với thôn, tổ dân phố thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) hoặc 1,8 triệu đồng/năm (đối với thôn, tổ dân phố thuộc các xã còn lại). Ngoài mức khoán kinh phí hoạt động nêu trên, tùy theo điều kiện khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế.

Đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận:                                                                                                                                               

- Trưởng Ban công tác Mặt trận là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng hệ số 1,25 mức lương cơ sở của khu vực hành chính sự nghiệp (bao gồm cả 3% BHYT), được hỗ trợ phụ cấp hằng tháng và hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 17% so với mức lương cơ sở, phần còn lại cá nhân tự đóng theo mức tự nguyện trong khung quy định. Ngoài ra, đối với người đã được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ có trình độ trung cấp thì được hỗ trợ phụ cấp hàng tháng bằng 10%; có trình độ cao đẳng, đại học thì được hỗ trợ phụ cấp hàng tháng bằng 20% so với mức phụ cấp hàng tháng.

- Mức phụ cấp do các chức danh kiêm nhiệm: Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm nhiệm mà giảm được 01 định xuất thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% của mức phụ cấp chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%.

[11] 03 Hội đồng tư vấn cấp tỉnh (Dân tộc - Tôn giáo, Kinh tế - Xã hội, Dân chủ - Pháp luật) với 25 thành viên. 4 Ban tư vấn cấp huyện (Tư Nghĩa, Đức Phổ, Bình Sơn, Ba Tơ) với 81 thành viên.

[12] Năm 2015: tham gia và tổ chức 10 lớp, hơn 800 lượt người; năm 2016: tham gia và tổ chức 13 lớp, hơn 1.200 lượt người; năm 2017: tham gia và tổ chức 15 lớp, hơn 1.800 lượt người; năm 2018: tham gia và tổ chức 17 lớp, hơn 2.000 lượt người.

[13] Năm 2014: khen thưởng và đề  nghị các cấp khen thưởng 120 tập thể, 173 cá nhân; năm 2015: khen thưởng và đề  nghị các cấp khen thưởng 111 tập thể, 291 cá nhân; năm 2016: khen thưởng và đề  nghị các cấp khen thưởng 89 tập thể, 235 cá nhân; năm 2017: khen thưởng và đề  nghị các cấp khen thưởng 279 tập thể, 260 cá nhân; năm 2018: khen thưởng và đề  nghị các cấp khen thưởng 246 tập thể, 217 cá nhân.

[14] - Cờ Thi đua của Chính phủ: các năm 2016, 2018.

    - Cờ Thi đua của UBND tỉnh: năm 2015.

    - Cờ Thi đua của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: các năm 2017, 2018.

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"