Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 8793390
Đang trực tuyến: 29
   Tiêu điểm
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI ỦNG HỘ 25 TRIỆU ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ MIỄN PHÍ CHO DÂN
TỔ VẬN ĐỘNG HỖ TRỢ THỰC HIỆN NGHIÊM CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ
Người dân Sơn Hà cùng chung tay chống dịch Covid-19.
TIẾP NHẬN 50 TRIỆU ĐỒNG TỪ NHÓM THIỆN NGUYỆN TÌNH NGƯỜI QUẢNG NGÃI ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày đưa:  12/06/2020 11:43:17 AM
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác Mặt trận và họp Cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2020

 Trong 2 ngày 10 - 11/6/2020, tại huyện Minh Long và Thành phố Quảng Ngãi; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận và họp Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhằm đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, kết quả thực hiện phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm 2020 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Tại các buổi làm việc, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong mỗi Cụm thi đua đã báo cáo những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020, những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả của địa phương; trong đó đặc biệt nhấn mạnh về tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội tại địa phương đối với Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả MTTQ cấp xã, cấp huyện tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) theo Kế hoạch số 33/KH-MTTQ-BTT và kết quả triển khai nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo Kế hoạch số 38/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hòa đánh giá cao Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã khắc phục những khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid -19, tích cực hưởng ứng và chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí thi đua theo Hướng dẫn số 17/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đạt nhiều kết quả đáng trân trọng trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời, yêu cầu MTTQ các cấp rà soát, tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 đã đề ra từ đầu năm; trong đó, chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020; tích cực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhân rộng và đẩy mạnh thực hiện mô hình “Khu dân cư 6 không” và các mô hình tự quản hiệu quả ở Khu dân cư; tiếp tục nâng cao hiệu quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” an sinh xã hội để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo và các hoàn cảnh gặp khó khăn, đặc biệt thực hiện tốt “Tháng vì người nghèo” và quà Tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện các nội dung Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là tổ chức thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, nắm tình hình Nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng, tổ chức tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn kiện toàn tổ chức cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tổ chức tổ chức đánh giá, xếp loại thi đua đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021./.Ban TC-TG

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"