Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 9386078
Đang trực tuyến: 35
   Tiêu điểm
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN BÌNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026
Trao tặng đồ dùng khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai
Nghĩa Hành: Trao học bổng khuyến tài cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đưa:  21/10/2020 02:59:10 PM
Mặt trận và các hội, đoàn thể: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

 .

.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, MTTQ và các hội, đoàn thể trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.
Nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ 
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa cho biết: Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, MTTQ và các hội, đoàn thể đã tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua nhiều hình thức như: Tham gia góp ý vào quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, nhất là nội dung liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức phản biện xã hội nhiều dự thảo nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp... 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi lãnh đạo tỉnh.  Ảnh: BS
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi lãnh đạo tỉnh. Ảnh: BS
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên nắm bắt, tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp. Phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện nhận xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chức năng của chính quyền theo luật định và kiến nghị với chính quyền về những nội dung liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; chủ trì phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp...
 
Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và các “nhóm nòng cốt” ở 1.156 thôn, tổ dân phố. Xây dựng, củng cố, kiện toàn 1.156 Ban công tác Mặt trận để tăng cường vai trò làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đồng thời, phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh đã đề ra. 
 
Tăng cường hoạt động của đoàn, hội
 
Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo; tham mưu cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp hội phụ nữ làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết các tầng lớp phụ nữ tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội, phát huy vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội... 
 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na cho hay: Đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh từng bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Vai trò và vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vị trí quản lý, lãnh đạo ở các cấp ngày càng tăng. Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao giữ những trọng trách quan trọng tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương... 
 
Còn với Tỉnh đoàn, thời gian qua cũng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Theo Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Minh Thảo, Tỉnh đoàn chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đoàn viên nhằm bổ sung nguồn lực trẻ cho Đảng. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở. Tham mưu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo đơn vị về công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo đúng quy định. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 3.886 đoàn viên ưu tú vào Đảng. 
 
Các phong trào thi đua, tình nguyện của tuổi trẻ được triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ của tỉnh, cổ vũ thanh niên học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp... Từ năm 2016 đến nay, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên, với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng...
 
SÔNG THƯƠNG
Dẫn nguồn: www.baoquangngai.vn

 

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"