Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 9379804
Đang trực tuyến: 36
   Tiêu điểm
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN BÌNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026
Trao tặng đồ dùng khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai
Nghĩa Hành: Trao học bổng khuyến tài cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đưa:  09/02/2021 10:16:15 AM
Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

 Sáng ngày 05/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Văn bản số 674/UBTVQH14-CTĐB ngày 26/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “V/v dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu ĐBQH khóa XV”, tỉnh Quảng Ngãi được phân bổ bầu 07 đại biểu Quốc hội, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04 và số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 03. Trong số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương có 03 đại biểu theo cơ cấu định hướng gồm 01 đại biểu lãnh đạo chủ chốt, 01 đại biểu chuyên trách và 01 đại biểu Tòa án; có 01 đại biểu theo cơ cấu hướng dẫn dự kiến giới thiệu thuộc lĩnh vực Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Về cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử là 04 người (dân tộc Hre 02 người và dân tộc Cor 02 người); phụ nữ giới thiệu ứng cử là 04 người; đại biểu ngoài Đảng 01 người; đại biểu tái cử 03 người.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có Tờ trình dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, dự kiến số lượng phân bổ giới thiệu là 14 người, đảm bảo cơ cấu định hướng (lãnh đạo chủ chốt, chuyên trách, Tòa án); đề nghị điều chỉnh cơ cấu hướng dẫn từ ưu tiên lĩnh vực Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên sang lĩnh vực khoa học - công nghệ; giáo dục; văn hóa nghệ thuật; y tế; lao động xã hội; đề nghị điều chỉnh bỏ yêu cầu cơ cấu kết hợp tái cử.

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận dân chủ, xem xét và cuối cùng đi đến biểu quyết nhất trí với nội dung Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; phân bổ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu 01 người; Tòa án nhân dân tỉnh giới thiệu 03 người; Huyện ủy Minh Long giới thiệu 03 người; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trong ngành giới thiệu 04 người, đảm bảo các cơ cấu kết hợp nữ, dân tộc, ngoài Đảng.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, hướng dẫn các cơ quan được phân bổ tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đúng luật định.


                                                                      Tin, ảnh: Ngọc Loan

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"