Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 9379705
Đang trực tuyến: 34
   Tiêu điểm
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN BÌNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026
Trao tặng đồ dùng khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai
Nghĩa Hành: Trao học bổng khuyến tài cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đưa:  09/02/2021 10:37:30 AM
Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 Chiều ngày 05/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã trình bày Báo cáo về số lượng, cơ cấu, thành phần, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo quy định, tỉnh Quảng Ngãi được bầu là 53 đại biểu (ít hơn nhiệm kỳ trước 02 đại biểu), với 19 đơn vị bầu cử. Trong đó có 06 đơn vị được bầu 02 đại biểu; 11 đơn vị được bầu 03 đại biểu; 02 đơn vị được bầu 04 đại biểu. Số lượng tối thiểu giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 87 người. Dự kiến số người được giới thiệu ứng cử là 99 người.

Hội nghị đã trao đổi, bàn bạc, thảo luận dân chủ để xem xét và biểu quyết nhất trí với nội dung Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được phân bổ gồm Khối Đảng cấp tỉnh là 08 đại biểu; Hội đồng nhân dân tỉnh là 10 đại biểu; các cơ quan hành chính tỉnh là 07 đại biểu; lực lượng vũ trang là 02 đại biểu; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh là 02 đại biểu; các đơn vị sự nghiệp là 01 đại biểu; khối Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh là 06 đại biểu; các thành phần khác là 04 đại biểu; cấp huyện là 13 đại biểu. Hội nghị nhất trí phân bổ 99 đại biểu để các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử; bảo đảm cơ cấu kết hợp theo đúng quy định.Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, tổ chức Hội nghị để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đúng luật định.

                                                                      Tin, ảnh: Ngọc Loan

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"