Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 10006841
Đang trực tuyến: 70
   Tiêu điểm
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ HÀNH DŨNG TẶNG QUÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN SƠN TỊNH TRAO TIỀN CHUYÊN MỤC KẾT NỐI NHỮNG TẤM LÒNG
Lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp trong phòng, chống dịch covid-19
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ HÀNH ĐỨC THĂM, TẶNG QUÀ HỘ NGHÈO, CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi trao 250 suất quà trung thu cho trẻ em ở huyện miền núi Trà Bồng
Ngày đưa:  07/07/2021 10:34:26 AM
Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ trao tiền ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19

 Sáng ngày 5/7/2021, đại diện lãnh đạo và người lao động của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ đã trao 112.100.000 đồng đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid -19; trong đó, 100 triệu đồng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ và 12.100.000 đồng của cán bộ, người lao động của công ty đóng góp một ngày lương.