Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3011512
Đang trực tuyến: 151
   Tiêu điểm
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Tư pháp
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: KIỂM TRA CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” VÀ QUỸ CỨU TRỢ CẤP HUYỆN NĂM 2017
Chùa Diệu Giác, huyện Bình Sơn tổ chức trao quà cho hộ nghèo huyện Sơn Tây.
Qũy “Vì người nghèo” thành phố Quảng Ngãi hỗ trợ 29 bò giống sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn
Đức Phổ lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024
XÓM QUÁN , XÃ BÌNH TRUNG VÀ XÓM PHƯỚC MINH, XÃ BÌNH CHÁNH (HUYỆN BÌNH SƠN) THỰC HIỆN LÀM THEO BÁC HỒ
22-04-2013   |   Xem chi tiết
SƠN TỊNH “LÀM THEO” TẤM GƯƠNG CỦA BÁC
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Sơn Tịnh đã có những gương điển hình, những cách làm, mô hình phù hợp, góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
08-04-2013   |   Xem chi tiết
PHỤ NỮ BÌNH SƠN LÀM THEO BÁC HỒ
01-04-2013   |   Xem chi tiết
TUỔI TRẺ MỘ ĐỨC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC”
Hai năm qua (từ năm 2011 – 2012), việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tuổi trẻ Mộ Đức tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện rộng khắp. Tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ được khơi dậy, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộ Đức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh- quốc phòng ở địa phương.
27-03-2013   |   Xem chi tiết
Sơn Tịnh học tập và làm theo lời Bác
Trong năm 2012, Huyện ủy Sơn Tịnh đã tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo gương Bác đã được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Đến nay, cuộc vận động đã thực sự tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
20-02-2013   |   Xem chi tiết
MỘT NỮ GIÁO VIÊN VƯỢT KHÓ Ở ĐỨC PHỔ.
30-11-2012   |   Xem chi tiết
HỘI PHỤ NỮ XÃ BÌNH TRỊ, HUYỆN BÌNH SƠN TIẾT KIỆM THEO GƯƠNG BÁC HỒ.
03-10-2012   |   Xem chi tiết
Không biết xấu hổ thì… gay!
31-08-2012   |   Xem chi tiết
Nữ già làng tiêu biểu ở Trà Niêu
Thôn Trà Niêu, xã Trà Phong (Tây Trà) nhiều năm liền là địa phương có tình hình an ninh trật tự ổn định, đời sống kinh tế, văn hóa phát triển. Thành tích đó có một phần đóng góp không nhỏ của nữ già làng tiêu biểu Hồ Thị Lương.
11-07-2012   |   Xem chi tiết
Nhớ lời Bác dạy
Nhân dịp toàn Đảng thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI, tôi xin trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng để mỗi cán bộ, đảng viên ôn lại và thực hiện tốt lời dạy của Bác.
10-07-2012   |   Xem chi tiết
   1    2    3    4    5    6    
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"