Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa"; ''Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", ''Bản văn hóa", Tổ dân phố
Ngày đưa:  28/10/2011 03:09:21 PM In bài

 .


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi