Đoàn công tác của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup: HOÀN THÀNH VIỆC KIỂM TRA THỰC TẾ 70 NHÀ Ở CỦA HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
Ngày đưa:  10/06/2015 08:21:36 AM In bài
Trong các ngày từ 26 đến 29/5/2015, Đoàn công tác của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã đến Quảng Ngãi và chia thành 03 nhóm đi kiểm tra thực tế toàn bộ 70 nhà ở của hộ nghèo thuộc các huyện Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long, Nghĩa Hành và Mộ Đức để đánh giá hiện trạng nhà ở và xem xét hoàn cảnh khó khăn của từng hộ trên cơ sở danh sách do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp gửi về Quỹ Thiện Tâm.
Trong năm 2015 Quỹ Thiện Tâm có kế hoạch hỗ trợ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 70 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân không thể tự có khả năng xây dựng nhà và hiện trạng nhà ở bị dột nát, có nguy cơ sụp đổ, mất an toàn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ số lượng và chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện trên phối hợp xét chọn và lập danh sách để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra thực tế trước khi trình Quỹ Thiện Tâm xem xét hỗ trợ.
Qua kiểm tra, một số hộ có tên trong danh sách đã bị loại bỏ do hiện trạng nhà ở và hoàn cảnh kinh tế gia đình chưa thật sự khó khăn, nhưng nhờ có phương án chuẩn bị hộ dự phòng để có thể kiểm tra thay thế ngay, nên vẫn bảo đảm 70 hộ sẽ được hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm, bao gồm huyện Sơn Tây 20 hộ, huyện Trà Bồng 25 hộ, huyện Minh Long 10 hộ, huyện Nghĩa Hành 13 hộ và huyện Mộ Đức 2 hộ.
Ngoài ra, điểm trường thôn Nước Nia thuộc xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng với 2 phòng học đã bị hư hỏng nặng cũng được Đoàn công tác của Quỹ Thiện Tâm kiểm tra để đề xuất Tập đoàn Vingroup hỗ trợ xây dựng lại, tạo điều kiện cho gần 30 học sinh tiểu học trong thôn có nơi học an toàn trong năm học mới./. Phúc Hường

Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi