Đức Phổ triển khai Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018
Ngày đưa:  05/04/2018 01:54:27 PM In bài

 Ngày 30/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện tổ chức họp triển khai Kế hoạch vận động “Quỹ vì người nghèo” năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thúy, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện chủ trì cuộc họp.

Năm 2017, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã huy động được số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, đạt 195% kế hoạch đề ra. Từ nguồn huy động được, Ban vận động đã hỗ trợ xây dựng 20 nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 11 hộ nghèo; hỗ trợ 49 con bò giống cho hộ nghèo, hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Ngoài ra, Ban vận động đã huy động hỗ trợ trực tiếp không qua Quỹ “Vì người nghèo” gần 1 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững, chăm lo cho người nghèo, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; phấn đấu huy động vào Quỹ đạt và vượt kế hoạch đã đề ra; ưu tiên hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, tiếp tục hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo nhằm thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững./. (LD)


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi