MẶT TRẬN XÃ HÀNH ĐỨC ĐỨNG RA VẬN ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Ngày đưa:  21/04/2018 10:44:35 AM In bài

Trên cơ sở đề nghị của Ban công tác Mặt trận và dân chính Đảng thôn Kỳ Thọ Nam 1, xã Hành Đức về việc hỗ trợ để xây mới nhà cho bà Nguyễn Thị Huệ thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa có nguy cơ sụp đổ (bà Huệ bị bệnh tâm thần, không có người thân), Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hành Đức đã thành lập đoàn kiểm tra và quyết định phải hỗ trợ xây mới nhà cho bà Huệ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã bàn bạc với UBND, Ban quản lý Quỹ “Vì người nghèo” xã và thống nhất trích từ nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo” của xã 20 triệu đồng, đồng thời vận động các nhà hảo tâm, bà con xã Hành Đức làm ăn, công tác tại các địa phương khác ủng hộ để xây mới nhà cho bà Huệ.

Ngôi nhà bà Huệ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm chủ đầu tư và giao cho ông Phan Trung Ấn ở cùng thôn đứng ra thi công, Ban thôn Kỳ Thọ Nam 1, Ban Công tác Mặt trận thôn và các Chi tổ hội đoàn thể thôn cùng phối hợp thực hiện. Nhà được khởi công vào ngày 13/11/2017, đến ngày 06/01/2018 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí là 62.983.000 đồng. Ttrong đó Quỹ “Vì người nghèo” xã 20 triệu đồng, số còn lại gần 43 triệu đồng do các nhà hảo tâm, bà con xã Hành Đức ủng hộ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hành Đức còn kêu gọi cộng đồng  góp thêm để mua sắm tất cả đồ dùng cần thiết cho bà Huệ./.

Cao Ngọc Hưng –MT Hành Đức


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi