Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: KIỂM TRA CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” VÀ QUỸ CỨU TRỢ CẤP HUYỆN NĂM 2017
Ngày đưa:  18/05/2018 08:44:54 AM In bài

 Vừa qua, đồng chí Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi kiểm tra công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ năm 2017 tại các huyện Lý Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành và huyện Ba Tơ. Tại một số buổi làm việc có đại diện Sở Tài chính tham dự.

Đoàn kiểm tra đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện báo cáo kết quả vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ năm 2017của cấp huyện và của các xã, thị trấn trong huyện. Đồng thời kiểm tra một số hồ sơ, chứng từ thanh toán của hai Quỹ để xem xét nhằm bảo đảm đúng đối tượng nhận hỗ trợ và hồ sơ, thủ tục đúng quy định theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ và Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh về ban hành một số chính sách hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất và cơ chế khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đoàn công tác chưa phát hiện sai sót dẫn đến chi sai đối tượng hoặc để thất thoát hai nguồn Quỹ.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện bổ sung, hoàn chỉnh một số thủ tục, chứng từ để bảo đảm thực hiện việc quản lý, sử dụng hai Quỹ đúng quy định. Đồng thời đề nghị các huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ cấp xã hoạt động có hiệu quả và bảo đảm đúng quy định.

Theo dự kiến, trong năm 2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ tại các địa phương còn lại./. LVS


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi