Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tây: Giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với Hội Cựu chiến binh 9 xã trên địa bàn huyện
Ngày đưa:  29/05/2018 05:56:10 AM In bài

 Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2018; Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 19/03/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trong tháng 4/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức giám sát việc quản lý sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện (NHCSXH huyện) đối với hộ nghèo và các đối tượng khác được ủy thác qua kênh Hội Cựu chiến binh huyện và Hội Cựu chiến binh 9 xã trên địa bàn huyện Sơn Tây. Tham dự đoàn giám sát có đại diện Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn, Phòng LĐTB&XH và NHCXSH huyện.

Kết quả giám sát cho thấy, hiện nay tổng số vốn ủy thác từ NHCSXH huyện do Hội Cựu chiến binh các xã đang quản lý là 19.528 triệu đồng, cho vay thông qua 21 tổ với 844 hộ vay. Từ nguồn vốn cho vay, nhiều hộ gia đình đã được vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều hộ nhờ vay vốn đã vươn lên thoát nghèo như hộ ông Đinh Văn Lập (xã Sơn Bua); hộ ông Đinh Văn Cúc (xã Sơn Tân);  hộ ông Đinh Văn Viết, Đinh văn Đằm (xã Sơn Tinh) và một số hộ khác vươn lên thoát nghèo nhờ vay trồng keo, nuôi bò. . .

Hội Cựu chiến binh các xã đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban giảm nghèo cũng như lãnh đạo UBND xã khai thác các nguồn vốn; đồng thời phối hợp các ngành, đoàn thể hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình quản lý, cho vay vốn; đã tích cực thực hiện các nội dung văn bản ký kết liên tịch, văn bản thỏa thuận về "Tổ chức thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác"; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng, tuyên truyền các chương trình cho vay, đôn đốc, kiểm tra việc duy trì quy chế sinh hoạt tổ vay vốn, tư vấn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Từ chất lượng, hiệu quả công tác quản lý cho vay nguồn vốn NHCSXH đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị - xã hội tại địa phương...

Đoàn giám sát sẽ xem xét đề nghị cấp thẩm quyền tiếp tục tăng nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH huyện hàng năm để đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất của nhân dân; xem xét tăng mức cho vay, kéo dài thời gian cho vay tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ phát triển ổn định, bền vững. Đoàn cũng yêu cầu NHCSXH huyện và các ngành, các đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt quy trình, nguyên tắc cho vay vốn từ NHCSXH huyện, đảm bảo nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả sử dụng vốn, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu thoát nghèo bền vững của huyện./.

Kim Ngãi

                                                            Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tây


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi