ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH: Tổ chức họp cụm thi đua 6 tháng đầu năm các huyện đồng bằng.
Ngày đưa:  25/06/2018 02:42:15 PM In bài

 Chiều ngày 21/6/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp cụm thi đua 6 tháng đầu năm các huyện đồng bằng tại huyện Mộ Đức nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự họp cụm thi đua 6 tháng đầu năm có đồng chí Trần Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ các cấp thuộc các huyện đồng bằng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đạt nhiều kết theo tinh thần “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh”, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình phối hợp. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nhân dân hăng hái tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện, xã hội,...

Kết luận tại buổi họp cụm, đồng chí Trần Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao các mặt hoạt động của các huyện, thành phố thuộc cụm thi đua các huyện đồng bằng trong triển khai công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời chỉ đạo các địa phương phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2018 đã được đề ra tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9, khóa XIII nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018./.NQT


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi