Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Ngày đưa:  20/09/2019 01:44:30 PM In bài

Theo Thông tri Triệu tập số 38/TT-MTTW-BTT ngày 26/8/2019 về việc “Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024và Quyết định số 2816/QĐ-MTTW-BTT ngày 26/8/2019 “Về việc chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi gồm 13 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, trong đó có 04 đại biểu đương nhiên, 07 đại biểu cử và 02 đại biểu chỉ định do ông Nguyễn Cao Phúc - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được diễn ra trong 03 ngày: từ ngày 18/9 đến hết ngày 20/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó số đại biểu chính thức là 999 người./.

                                                                                    Kim Thủy


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi