Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa, khu dân cư tiêu biểu năm 2019.
Ngày đưa:  12/10/2019 09:33:19 AM In bài

Chiều  04/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 và bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa, khu dân cư tiêu biểu nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019). Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Văn hóa xã; đồng chí Ngô Xuân Tịnh – UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, chủ trì hội nghị.

Việc tổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư sẽ gắn với Phong trào “Bảo vệ môi trường” và các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư. Tại ngày Hội, tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới, tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của địa phương, cộng đồng dân cư, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác vận động Quỹ “vì người nghèo”, phong trào “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” và các phong trào thi đua yêu nước, báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Cuộc vận động của khu. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư. Đồng thời, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2020 để xây dựng khu dân cư văn hóa, khu dân cư tiêu biểu. Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thống nhất chọn khu dân cư thôn Hà Xuyên, xã Long Hiệp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm của huyện vào ngày 01/11/2019; các xã còn lại (Long Môn, Long Mai, Long Sơn và Thanh An) chọn 01 khu dân cư để tổ chức Ngày hội điểm của xã mình. Thời điểm tiến hành “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn huyện từ ngày 05/11-17/11/2019./.


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi