TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
Ngày đưa:  03/12/2019 10:11:22 AM In bài

Chiều ngày 02/12/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tọa đàm với chủ đề "Hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương - Thực trạng và giải pháp".

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Dự Hội nghị tọa đàm có đồng chí Lê Mậu Nhiệm, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; đồng chí Trần Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố: Bình Sơn, Mộ Đức, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch Mặt trận các xã có tham luận và 10 xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã nghe các tham luận của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộ Đức, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Nghĩa Dũng (thành phố Quảng Ngãi), xã Bình Đông (huyện Bình Sơn), xã Trà Bình (huyện Trà Bồng), xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh), trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa).

Hội nghị đã đánh giá khái quát thực trạng thực hiện hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương theo quy định của Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) trong thời gian qua, những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, bất cập, hạn chế trong thực hiện các nội dung theo quy định của Quyết định 218, những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề xuất, kiến nghị các nhóm giải pháp để MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân thực hiện tốt quyền và trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Quyết định số 218-QĐ/TW trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam cũng đã triển khai và thu thập 200 phiếu điều tra xã hội học về thực trạng hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là cứ liệu khoa học quan trọng để nhận định, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện tốt chủ trương quan trọng này trong thời gian đến.

                                                                                       Tin, ảnh: Ngọc Loan


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi