Sơn Tịnh tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu ''Mẹ Việt Nam anh hùng''
Ngày đưa:  21/07/2020 11:01:17 AM In bài

 Chiều ngày 17/7/2020, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” và tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ trên địa bàn huyện.

Sơn Tịnh có 5 Mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong đợt này, huyện Sơn Tịnh có 5 Mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và 1 gia đình có nhiều liệt sĩ được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập ở các xã Tịnh Hiệp, Tịnh Thọ, Tịnh Trà, Tịnh Minh, Tịnh Giang. Từ năm 2013 đến nay, huyện Sơn Tịnh đã tổ chức 12 lần Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho 567 Mẹ. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 878 Mẹ đã được Chủ tịch Nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng", hiện 36 Mẹ còn sống; 230 gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập.

Việc tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình liệt sĩ là sự khẳng định và tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những cống hiến to lớn của các gia đình có nhiều người con đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

                                                                             Thu Phượng - Đức Văn


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi