Quyết định số 901/QĐ-MTTW ngày 25/4/2011 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” sửa đổi
Ngày đưa:  23/09/2011 02:47:06 PM In bài

.


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi