STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 1062/MTTQ-BTT 2/4/2021 Về việc phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2020,mục tiêu, nhiệm vụ, giái pháp năm 2021
2 1059/MTTQ-BTT 2/4/2021 V/v triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2021
3 1058/MTTQ-BTT 2/4/2021 V/v phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2021
4 1057/MTTQ-BTT 2/4/2021 1057 V/v triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên
5 1057/MTTQ-BTT 2/4/2021 V/v triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên
6 1056/MTTQ-BTT 2/4/2021 1056 Công văn V/v triển khai tuyên truyền thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”
7 1055/MTTQ-BTT 1/4/2021 1055 Công văn V/v triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2021
8 43/HD-MTTQ-BTT 31/3/2021 43 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021
9 119/KH-MTTQ-BTT 31/3/2021 119 Kế hoạch Vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2021
10 119/KH-MTTQ-BTT 31/3/2021 Kế hoạch Vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2021
11 118/KH-MTTQ-BTT 31/3/2021 118 Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
12 1051/MTTQ-BTT 30/3/2021 1051 Công văn V/v tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh
13 144/QĐ-BVĐ 29/3/2021 144 Quyết định V/v phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Ngãi đợt 17 năm 2021
14 1049/MTTQ-BTT 29/3/2021 1049 Công văn V/v tuyên truyền, vận động nông dân tham gia mô hình hợp tác xã kiểu mới
15 1048/MTTQ-BTT 29/3/2021 V/v kiểm tra, rà soát và đánh giá thực trạng nhà ở của hộ nghèo có nguy cơ bị sụp đổ do mưa lũ
16 1005/MTTQ-BTT 10/3/2021 1005 CV về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú
17 20/QĐ-BCT 30/12/2020 Quyết định số 20/QĐ-BCT về việc phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh (đợt 2) hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão số 9
18 185/BC-MTTQ-BTT 9/12/2020 Báo cáo kết quả tiếp nhận và phân bổ tiền, hàng hỗ trợ Nhân dân Quảng Ngãi khắc phục hậu quả cơn bão số 9/2020
19 16/11/2020 Lời kêu gọi ủng hộ tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt
20 708/MTTQ-BTT 11/9/2020 Về việc triển khai nội dung tài trợ xây lắp đường giao thông
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10