STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 64/QĐ-MTTQ-BTT 10/9/2020 Về việc phân bổ kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 để hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19
2 63/QĐ-MTTQ-BTT 10/9/2020 Quyết định Về việc chuyển kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 cho Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi để mua thiết bị, vật tư y tế trang bị cho Bệnh viện Đa khoa thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống
3 693/MTTQ-BTT 8/9/2020 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4 65/KH-MTTQ-BTT 24/8/2020 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách, pháp luật khác cho "Nhóm nòng cốt" năm 2020
5 119/BC-MTTQ-BTT 24/8/2020 Báo cáo kết quả vận động kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 đến ngày 20/8/2020
6 119/BC-MTTQ-BTT 24/8/2020 Báo cáo kết quả vận động kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 đến ngày 20/8/2020
7 82/QĐ-BVĐ 21/8/2020 Quyết định phân bổ Quỹ vì người nghèo tỉnh đợt 47 năm 2020
8 65/KH-MTTQ-BTT 21/8/2020 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách, pháp luật khác cho "Nhóm nòng cốt" năm 2020
9 64/KH-MTTQ-BTT 21/8/2020 Kế hoạch Tổng kết Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020
10 64/KH-MTTQ-BTT 21/8/2020 64 Kế hoạch Tổng kết Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020
11 628/MTTQ-BTT 17/8/2020 Vv lập danh sách hộ gia đình nghèo để xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP Hồ Chí Minh
12 628/MTTQ-BTT 17/8/2020 Vv lập danh sách hộ gia đình nghèo để xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP Hồ Chí Minh
13 628/MTTQ-BTT 17/8/2020 Công văn V/v tiếp tục tuyên truyền, vận động công tác phòng cháy, chữa cháy
14 628/MTTQ-BTT 17/8/2020 Công văn V/v tiếp tục tuyên truyền, vận động công tác phòng cháy, chữa cháy
15 Covid-19 12/8/2020 V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh
16 616/MTTQ-BTT 12/8/2020 V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh
17 82/QĐ-BVĐ 10/8/2020 Quyết định phân bổ Quỹ vì người nghèo tỉnh đợt 47 năm 2020
18 58/QĐ-MTTQ-BTT 10/8/2020 Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
19 58/QĐ-MTTQ-BTT 10/8/2020 Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
20 02/TB-MTTQ-BCĐ 6/8/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10