STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 02/QĐ-MTTQ-BTT 6/8/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh
2 583/MTTQ-BTT 30/7/2020 Công văn tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dich bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3 50/QĐ-MTTQ-BTT 8/7/2020 Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
4 DT 12/6/2020 Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX
5 83/BC-MTTQ-BTT 29/5/2020 Báo cáo kết quả vận động kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 đến ngày 29/5/2020
6 119/TB-MTTQ-BTT 28/12/2019 Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
7 517/BC-MTTQ-BTT 12/12/2018 Kết quả vận động kinh phí xây dựng "Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam" trên quần đảo Trường Sa
8 DS 15/11/2018 Danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa
9 Đề cương 26/10/2018 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2018
10 174/TB-MTTQ-BTT 17/8/2018 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô
11 150/TB-MTTQ-BTT 29/12/2017 Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Mặt trận tỉnh năm 2018
12 445 8/MTTW-BTT 24/11/2017 Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
13 245/QĐ-MTTQ-BTT 31/5/2017 Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
14 244/QĐ-MTTQ-BTT 31/5/2017 Quyết định V/v kiện toàn Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi
15 197/KH-MTTQ-BTT 29/5/2017 Kế hoạch thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân "Đền ơn đáp nghĩa"
16 Thư chúc mừng 5/5/2017 Thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích, nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2017 - PL 2561
17 Lời kêu gọi 5/5/2017 Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thực hiện 3 tháng cao điểm "Đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 70 năm Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
18 119/TB-MTTQ-BTT 21/2/2017 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi năm 2017
19 28/7/2016 Thư của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh gửi các gia đình người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ
20 10/TTr-MTTW-BTT 8/7/2016 Thông tri hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10