STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 Số 113/TB-MT 23/10/2012 Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua xe ôtô 01 cầu loại 5 chỗ ngồi
2 1258/MT-BTT 17/9/2012 V/v phối hợp tăng cưòng công tác tuyên truyền phòng chống dịch Cúm gia cầm
3 1256/MT-BTT 17/9/2012 V/v đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2012
4 116KH-MT-BTT 10/9/2012 Kế hoạch tổ chức gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số các huyện đi tham quan và học tập kinh nghiệm công tác Mặt trận năm 2012
5 281/QĐ-MT-BTT 16/8/2012 V/v kiện toàn Ban vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tỉnh Quảng Ngãi
6 280/QĐ-MT-BTT 15/8/2012 Về việc kiện toàn Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi
7 2/7/2012 Báo cáo số 186/BC-MT-BTT ngày 02/7/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (Tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khoá XI)
8 Quyết định số 272/QĐ-MT-BTT 17/5/2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi
9 20/3/2012 Công văn số 1011/CV-BTT ngày 20/3/2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh V/v phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng. chống dịch cúm A(H5N1) ở người và bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10 10/2/2012 Công văn số 970/CV-MT-BTT ngày 10/02/2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh V/v phối hợp tổ chức vận động ủng hộ các hộ tiểu thương trong vụ cháy Chợ trung tâm Quảng Ngãi
11 28/1/2012 Chương trình công tác năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi
12 30/12/2011 Kế hoạch số 94/KH-MT-BTT ngày 30/12/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về việc thăm, tặng quà cho hộ nghèo và các đối tượng xã hội thuộc diện nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012
13 5/12/2011 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2011
14 14/11/2011 Quyết định số 60/QĐ-BVĐ ngày 14/11/2011 của Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh V/v phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi đợt 40 năm 2011
15 28/10/2011 Thông báo số 82/TB-MT-BTT ngày 28/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh V/v thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2011
16 20/10/2011 Kế hoạch số 78/KH-BTT ngày 18/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về kiểm tra các chương trình phối hợp năm 2011
17 15/10/2011 Công văn số 807/CV-BTT ngày 14/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh V/v báo cáo danh sách khu dân cư tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết năm 2011
18 14/10/2011 Công văn số 806/CV-MT-BTT ngày 13/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh V/v cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Mặt trận TQVN tỉnh
19 13/10/2011 Kế hoạch số 77/KH-BTT ngày 12/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2011)
20 13/10/2011 Kế hoạch số 76/KH-BTT ngày 03/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về tổ chức thực hiện "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ 17/10 đến ngày 18/11/2011 và Chương trình "Nối vòng tay lớn" 31/12/2011
  1    2