Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số : Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh từ ngày 03/12 - 08/12/2012
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 3/12/2012
Người ký:
Cơ quan ban hành: Văn phòng
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: