Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số 1138/MTTQ-BTT: 1138 Công văn vv chuẩn bị nhân sự giới thiệu Hội thẩm TAND cấp huyện
Số/Ký hiệu: 1138/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 13/5/2021
Người ký: Võ Thanh An
Cơ quan ban hành: Văn phòng
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: