Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Báo cáo số 289/BC-MTTQ-BTT: Danh sách cơ quan, đơn vị, cá nhân đăng ký và ủng hộ quỹ phòng, chống dịch covid-19 tính đến ngày 30/6/2021
Số/Ký hiệu: 289/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 1/7/2021
Người ký: Bùi Đức Thọ
Cơ quan ban hành: Ban thường trực
Phân loại: Báo cáo
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: