Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Báo cáo số 464/BC-MTTQ-BTT: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân
Số/Ký hiệu: 464/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 14/9/2022
Người ký: Nguyễn Bá Minh
Cơ quan ban hành: Ban thường trực
Phân loại: Báo cáo
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: