Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số 2261/MTTQ-BTT: V/v tăng cường tuyên truyền, vận động công tác PCCC và hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" - 04/10
Số/Ký hiệu: 2261/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 14/9/2022
Người ký: Bùi Đức Thọ
Cơ quan ban hành: Văn phòng
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: