Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số 2282/MTTQ-BTT: V/v tham gia viết tin, bài, đăng trong Bản tin công tác Mặt trận Số Đặc biệt năm 2022
Số/Ký hiệu: 2282/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 22/9/2022
Người ký: Trần Hòa
Cơ quan ban hành: Ban thường trực
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: