Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Báo cáo số 472/BC-MTTQ-BTT: Báo cáo tình hình Nhân dân quý III năm 2022
Số/Ký hiệu: 472/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/9/2022
Người ký: Nguyễn Xuân Mến
Cơ quan ban hành: Ban thường trực
Phân loại: Báo cáo
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: