Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Thông báo số 165/TB-MTTQ-BTT: Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số/Ký hiệu: 165/TB-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 26/9/2022
Người ký: Võ Thanh An
Cơ quan ban hành: Ban thường trực
Phân loại: Thông báo
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: