Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Kế hoạch số 215/KG-MTTQ-BTT: Kế hoach tổ chức kiểm tra thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới
Số/Ký hiệu: 215/KG-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/9/2022
Người ký: Bùi Đức Thọ
Cơ quan ban hành: Ban thường trực
Phân loại: Kế hoạch
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: