Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số 2301/MTTQ-BTT: V/v phối hợp tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Số/Ký hiệu: 2301/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 30/9/2022
Người ký: Trần Hòa
Cơ quan ban hành: Ban thường trực
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: