Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Quyết định số 297/QĐ-BVĐ: V/v phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Ngãi,đợt 93 năm 2022
Số/Ký hiệu: 297/QĐ-BVĐ
Ngày ban hành: 7/10/2022
Người ký: Bùi Đức Thọ
Cơ quan ban hành: Khác
Phân loại: Quyết định
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: