TRÀ BỒNG: KHỞI CÔNG XÂY DỰNG 10 NGÔI NHÀ CHO NGƯỜI DÂN THÔN QUẾ XÃ TRÀ BÙI
28-06-2021 09:31:37 AM

Chiều ngày 23/6/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Bồng tổ chức Lễ Khởi công xây dựng 10 ngôi nhà tình thương cho 10 hộ gia đình nghèo ở thôn Quế, xã Trà Bùi.