Mặt trận thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị phản biện, góp ý các Đề án, chương trình

RSS In Gởi cho bạn bè
23/04/2021 10:25:55 AM         

 Chiều ngày 19/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị phản biện, góp ý đối với Đề án “Phát triển ngành kinh tế biển thị xã Đức Phổ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” và Chương trình phát triển đô thị Đức Phổ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; đại diện Hội Luật gia thị xã; thành viên Ban tư vấn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ. Đồng chí Nguyễn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phản biện, góp ý một số nội dung cụ thể trong Đề án “Phát triển ngành kinh tế biển thị xã Đức Phổ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” và Chương trình phát triển đô thị Đức Phổ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, đề nghị chỉnh sửa một số nội dung chưa phù hợp với thực tế và quy định của các văn bản liên quan; khi phát triển kinh tế biển cần chú ý đến vấn đề xử lý bồi lấp tại cửa biển Sa Huỳnh, khi phát triển đô thị cần lưu ý đến hệ thống thoát nước. Các đại biểu cũng cho rằng nên rà soát lại phạm vi thực hiện Đề án phát triển kinh tế biển và chương trình phát triển đô thị có bị chồng lấn quy hoạch với các dự án khác trên địa bàn hay không để kịp thời chỉnh sửa, …

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thịnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ ghi nhận tất cả các ý kiến phản biện, góp ý sát thực của các đại biểu tham dự. Ngay sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ sẽ tổng hợp những ý kiến phản biện, góp ý gửi UBND thị xã để điều chỉnh, hoàn thiện các bước tiếp theo, trình cấp thẩm quyền theo quy định. (LD)

Chiều ngày 19/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị phản biện, góp ý đối với Đề án “Phát triển ngành kinh tế biển thị xã Đức Phổ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” và Chương trình phát triển đô thị Đức Phổ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; đại diện Hội Luật gia thị xã; thành viên Ban tư vấn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ. Đồng chí Nguyễn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ chủ trì hội nghị.