RSS In Gởi cho bạn bè
09/05/2012 09:21:51 AM         
Để bạn đọc có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu về vị trí, vai trò lịch sử của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trong tiến trình vận động đấu tranh giành độc lập, tự do; xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu tập sách Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi 1930 – 2000.
Ban Biên tập rất mong nhận được sự quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu và đóng góp ý kiến của bạn đọc về tập sách này.
Xin trân trọng giới thiệu!
 
BAN BIÊN TẬP.