BÌNH SƠN TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

RSS In Gởi cho bạn bè
15/11/2021 01:39:49 PM         

  Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), các xã, thị trấn trong huyện tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xã Bình Minh

Trong thời gian từ ngày 10/11 – 17/11/2021, tất cả các xã, thị trấn trong huyện đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết với quy mô cấp xã nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ trong 91 năm qua, cũng là dịp để cán bộ và Nhân dân trong xã tự đánh giá kết quả một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; suy tôn, biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Đồng chí Võ Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận

Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Bình Mỹ

Nhân dịp tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn gắn với triển khai Chương trình bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện văn minh trong tang lễ, báo hiếu, phòng, chống Covid-19; tặng quà người nghèo; vận động ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19;… Tại Ngày hội, 22 khu dân cư trong huyện đã được biểu dương, khen thưởng; trong đó, 03 khu dân cư được tặng Bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 19 khu dân cư được tặng Giấy khen UBND huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Thống, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện  

 tặng quà  người nghèo xã Bình Trung nhân dịp Ngày hội

Cán bộ và Nhân dân xã Bình An ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid -19 trong Ngày hội

Thông qua Ngày hội đã góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân; phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân trong cộng đồng; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương, vừa khích lệ tinh thần người dân vượt qua khó khăn, thách thức, đồng lòng, chung sức để phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19./.

Vân Tiên

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), các xã, thị trấn trong huyện tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.