Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu lực hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động giám sát, phản biện xã hội năm 2021!

RSS In Gởi cho bạn bè
21/12/2021 05:59:42 PM         

 Sáng ngày 22/12/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu lực hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động giám sát, phản biện xã hội năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Chí Tuyển – UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (21,22/12/2021), với các nội dung được triển khai: Định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 của Chính phủ; Thông tri số 10/TT-MTTW-BTT ngày 22/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng Quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Đồng thời, triển khai những nội dung căn bản cần tập trung tăng cường về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; về giám sát, phản biện xã hội.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo, phối hợp thực hiện việc tăng cường tổ chức, hoạt động của thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến thực chất về phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở. 

Tin, ảnh: Quang Trung

 
Sáng ngày 21/12/2021), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu lực hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động giám sát, phản biện xã hội năm 2021.